Zintuiglijke spelactiviteiten

Educatieve en zintuiglijke speeltoestellen bieden kinderen diverse activiteiten welke de cognitieve- en sensorische vaardigheden verbeteren, ongeacht leeftijd. Spelen met speelpanelen ontwikkelt  het denkvermogen en de concentratie. Interactieve spelletjes prikkelen het geheugen, reactiviteit en actie snelheid. Werkzaamheden waarbij zand, water en aarde worden gehanteerd,  bieden grote voordelen in de ontwikkeling van de sensorische activiteiten en stimuleren de  creativiteit van zeer jonge kinderen. Muzikale spelletjes helpen kinderen de gehoorvaardigheden verbeteren. De aanwezigheid van al deze opgesomde speelelementen in een speeltuin dragen bij aan de socialisatie van kinderen.