Internationaal
15-18 September 2020

Thema: Vandaag voor morgen: Creatief…Moedig… Verbonden kapselt de vreugde, de uitdagingen en de eisen van het hedendaagse leiderschap in.

Web site : http://appa-nzpf2020.com/