Het groene schoolplein: gezond spelen

De laatste jaren is er veel aandacht voor het vergroenen van onze leefomgeving. Het aanleggen van een groen schoolplein past in deze trend. Kinderen spelen steeds minder buiten en een groen en avontuurlijk schoolplein stimuleert om op een gezonde manier vaker buiten te spelen.

Het succes van een avontuurlijk en groen schoolplein is gebaseerd op een goed doordacht ontwerp en de keuze voor de juiste materialen. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

Groen, Avontuurlijk, Passend en Beheersbaar.

 

Groen schoolplein Origin

Klimmen op een Robinia toestel uit de Origin reeks

De duurzame Kanopé-lijn is nu nog natuurlijker.

De duurzame Kanopé-lijn is nu nog natuurlijker.

Het groene schoolplein

De ontwerper maakt gebruik van zo veel mogelijk functioneel groen, zoals bomen, heggen en struiken, met als speelaanleiding verstoppen, klimmen en beschutting. Ook kunnen er educatieve elementen in de vorm van levend groen worden toegepast, zoals een moestuin, belevingspad of een buitenklas.

Het avontuurlijke schoolplein

Proludic ontwerpt een avontuurlijke speelomgeving die kinderen met plezier in beweging brengt. Het plein wordt begrijpelijk, maar toch gevarieerd ingericht. Dit zorgt voor een grote speelwaarde. Uit onderzoek blijkt dat een schoolplein met sport- en speeltoestellen gecombineerd met groene elementen het hoogst gewaardeerd wordt door leerlingen. Het toevoegen van avontuurlijke toestellen biedt daarnaast de mogelijkheid de buitenruimte te gebruiken voor bewegingsonderwijs.

Het passende schoolplein

Elke school is uniek en het plein is een verlengstuk van de school. Samen met u creëren we een groen schoolplein met ruimte voor:

  • Spelen & bewegen
  • Fantasie- en rollenspel
  • Ontspanning
  • Educatie

Het schoolplein biedt voldoende speelwaarde en speelaanleidingen voor ieder kind en is veilig en duurzaam. Bij het ontwerp en de realisatie van een passend schoolplein wordt rekening gehouden met de school, de ouders en de kinderen.

Het beheersbare schoolplein

Bij een beheersbaar groen schoolplein wordt rekening gehouden met de speeldruk, de capaciteit en de beschikbare ruimte. Een heuvel met gras blijft bij intensief gebruik niet groen. Kwetsbare planten kunnen worden platgelopen of eruit getrokken door spelende kinderen. Ook moet nagedacht worden over de loop- en speelroutes. Proludic-toestellen bestaan uit onderhoudsvriendelijke materialen, zodat niet alleen het groen, maar ook de kosten beheersbaar zijn.

Subsidieregelingen voor groene schoolpleinen

De meeste provincies hebben voor 2019 is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld aan subsidies om scholen die hun plein willen vergroenen, financieel te ondersteunen.

Vragen over subsidieregelingen in uw provincie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Een schoolvoorbeeld: Cuneraschool te Rhenen

Na de oplevering van een prachtig nieuw schoolgebouw, ontstond de wens voor een avontuurlijk groen schoolplein. Samen met de Cuneraschool is gekozen voor een sportief plein met veel groene elementen, dat goed in de groene omgeving past waar de school zich bevindt.  Bekijk de case studie voor meer informatie en inspiratie.

 

groen schoolplein

Het groene schoolplein van de Cuneraschool te Rhenen