Mededeling van de Proludic CEO, 3 november 2020

We maken nu al enkele weken een zware coronacrisis door. In Europa bracht de versnelling van de pandemie de verschillende regeringen ertoe nieuwe maatregelen in te voeren.

In de lente voerde Proludic strenge hygiëneregels in om de hygiëne en veiligheid van zijn werknemers en klanten te waarborgen. Alle teams van Proludic volgden deze maatregelen dagelijks en verbeterden ze waar nodig.

De voorbije maanden werd de organisatie van Proludic aangepast. Alle onze werknemers werken waar mogelijk thuis of zijn fysiek aanwezig. Zo garanderen wij onze klanten de hoogwaardige service waar wij zo trots op zijn. Onze onderneming werkt nu op volle toeren in de verschillende afdelingen, van ontwerp tot productie, van verkoop tot installatie en onderhoud.

Alle teams van Proludic blijven dus klaarstaan voor u.

In naam van heel Proludic danken wij u voor uw vertrouwen en trouw.

Denis Le Poupon
CEO en oprichter


Memo from the Proludic Chairman on 3rd November 2020

For several weeks now we have witnessed an evolution in the health crisis. In Europe, this acceleration in the Covid 19 epidemic has prompted various governments to implement new measures.

Since last spring, Proludic has implemented strict health protocols to guarantee the health and safety of its employees and customers. All the Proludic teams have incorporated these measures into their daily lives and have enabled the implementation of improvements to optimise the efficiency of these measures.

In recent months, Proludic’s organisation has been adapted accordingly. The entire Proludic staff are continuing to work, either through teleworking or physically on-site, where possible. We therefore guarantee that our customers can count on the usual quality service for which we are recognized. Currently, our company is operating at 100% of its capacity right across our various business activities, ranging from design to production, marketing, installation and maintenance.

All the Proludic teams therefore remain available and at your disposal.

On behalf of the entire Proludic company, we would like to thank you in advance for your continued loyalty and support.

Denis Le Poupon
Founding Chairman


Mededeling van de CEO van Proludic, op 8 april 2020

Ik heb het genoegen te mogen aankondigen dat wij onze productie- en serviceactiviteiten vanaf half april stilaan zullen hernemen.
Die hervatting is mogelijk dankzij de motivatie en inzet van onze managers en werknemers, die ik in naam van iedereen van harte wil bedanken.

Dankzij hun groepswerk was een geleidelijke heropstart mogelijk. Daarbij werd de veiligheid van onze werknemers gegarandeerd, in een context waarin de lockdown een prioriteit blijft.
Ik heb dit heropstartplan persoonlijk goedgekeurd en erop toegezien dat de personeelsafgevaardigden en onze werknemers er net zo achterstaan als ik.

Dit heropstartplan omvat hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die iedere betrokken persoon en vrijwilliger strikt moet naleven.

Het hele systeem zal de komende dagen worden uitgetest en waar nodig bijgesteld.
Dit plan kan worden ingekeken op onze website.

Onze werknemers die thuis werken, blijven dat tot nader order doen maar blijven uiteraard voor u klaarstaan.
We zijn ervan overtuigd dat we onze activiteiten dankzij dit geleidelijke heropstartplan, gekoppeld aan het thuiswerk, weer in alle transparantie, rust en efficiëntie zullen kunnen hervatten.

Dit heropstartplan is echter geleidelijk. De veiligheid van onze werknemers staat hierin centraal en we zullen helaas niet onmiddellijk weer 100% werken zoals voorheen. Ik dank onze klanten alvast voor hun begrip hiervoor.

Uw vertrouwen is alles voor ons.
Het beste voor jullie allemaal en blijf vooral gezond.

Denis Le Poupon
CEO en oprichter


Memo from the Proludic Chairman on 8th April 2020

I am pleased to announce the gradual resumption of our production and service activities as of mid-April.
This recovery is made possible thanks to the mobilization and involvement of our executives and employees, whom I thank on behalf of all of you.

Their group work has made it possible for us to establish a progressive recovery plan that ensures the safety of our employees in a context where distancing remains a priority. I have personally validated this recovery plan, while ensuring that our staff representatives and our employees approve it also.

This recovery plan provides for sanitary and safety measures that each voluntary member of staff concerned undertakes to observe carefully.
The whole plan will be tested in the coming days and adjusted if necessary.
This plan is available for consultation on our website.

Our teleworkers will continue working from home until further notice and of course remain available to answer your requests.
We are sure that this gradual recovery plan combined with teleworking will allow us to resume our activities in complete transparency, serenity and efficiency.

I would like to thank our customers in advance for their indulgence in understanding that this recovery plan is progressive, that the safety of our employees is at the centre of this system and that it will not allow us to ensure, in the immediate future, our 100% efficiency.

Your trust will carry us through this situation.
Take care and kind regards

Denis Le Poupon
Founding Chairman


Mededeling van de directie op 23 maart 2020

Na de verschillende beslissingen van onze regering over de beperkingen die worden ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, leek het ons belangrijk de volgende informatie mee te delen.

We voerden uitzonderlijke organisatorische, preventie- en voorzorgsmaatregelen in om de veiligheid van onze werknemers te verzekeren en onze activiteit deels voort te zetten.

De fabriek van Proludic werd tot nader order gesloten. De evolutie van de pandemie zal bepalen hoelang dit zal duren.

Er werd een nieuwe organisatie, met vooral de invoering van thuiswerk, ingevoerd om bij de commerciële dienst, de klantendienst en de ontvangstdienst toch een minimale service te garanderen.

Wij zouden u dan ook willen vragen uw contactpersonen bij Proludic bij voorkeur te mailen als u ze nodig hebt.
Als u liever belt, gebruikt u het rechtstreekse telefoonnummer van uw contactpersoon.
Kent u deze contactgegevens niet? Vorm dan (0)485 470 724 of mail ons op info@proludic.nl.
U kunt op dit nummer een bericht achterlaten, met vermelding van uw naam, telefoonnummer, de reden dat u belt en de afdeling die u wilt spreken.
Onze telefooncentrale blijft operationeel van 9 tot 12.30 u en van 13.30 tot 16.30 u, van maandag tot vrijdag.

We doen er alles aan om ons aan deze uitzonderlijke situatie aan te passen.

In naam van heel Proludic danken wij u voor uw vertrouwen en trouw.

Denis Le Poupon
CEO en oprichter


General Management Memo – 23rd March 2020

Further to the different announcements made by our Government concerning the restrictions enforced to try to contain the spread of the Covid-19 Virus, we feel that it is important to provide you with the following information.

We have taken exceptional precautionary measures, both preventive and organisational, in order to ensure the safety of our staff, and to enable us to partially continue our business activities.

Proludic’s production site is however closed until further notice, depending on how the health situation evolves.

A new organisation, based on the deployment of tele-working has been set up to ensure a minimum level of service in the Sales, After-sales and Logistics departments.

For the moment, we would ask you to please get in touch with your usual Proludic contact preferably by email.
They can also be reached directly by telephone.
If you do not have their contact details, please call (0)485 470 724, or send an email to info@proludic.nl.
You may of course leave a voice message. If so, please provide your name, telephone number, the reason for your call as well as the department that you wish to get in touch with. Our switchboard remains open on Mondays to Fridays, from 9.00 am to 12.30 pm and from 1.30 pm to 4.30 pm.

We ensure you that we are doing everything we can to adapt as best as possible to this unprecendented situation.

On behalf of the whole Proludic team, we would like to thank you in advance for your confidence and your loyalty.

Denis Le Poupon
Founding Chairman