Een 100% deugdzame productie- en recyclingketen

Proludic is zich ten volle bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de levenskwaliteit van kinderen. Zij zet zich in voor een duurzame bescherming van de natuurlijke rijkdommen. Zo helpen we hun toekomst in een beschermde wereld veilig te stellen. Het milieubeleid van Proludic, een heuse bedrijfscultuur, werd erkend en bekrachtigd met een ISO 14001-certificering in 2006, gevolgd door een PEFC-certificering in 2015. Deze verbintenis is een zaak van iedereen binnen het bedrijf. Naast een geïntegreerd milieumanagementsysteem wordt de betrokkenheid van elke medewerker geconcretiseerd met talloze participatieve acties. Zij stellen ons in staat onze milieuprestaties en -efficiëntie dag na dag te verbeteren.

100% recyclebare materialen

Proludic selecteert 100% recyclebare materialen, of het nu gaat om metaal, hout, HPL of kunststof. Alle afgedankte producten worden hergebruikt, of het nu in de staalindustrie, de kunststofindustrie of in de energieterugwinning is. Beheerders van Proludic speeltuinen en sportterreinen kunnen de materialen dan ook gemakkelijk kwijt in het recyclingcircuit.

Een voortdurende inspanning voor een duurzaam bosbeheer

Sinds 2015 is Proludic aangesloten bij de 3000 Franse bedrijven die hebben besloten zich concreet in te zetten voor een duurzaam bosbeheer. Alle houten toestellen worden gemaakt volgens de PEFC-certificering, met een garantie op het bosbehoud. Proludic klanten zijn zeker dat de houten producten of producten op basis van hout, worden verkocht en verwerkt volgens de praktijken voor een duurzaam en traceerbaar bosbeheer. Proludic wordt sinds 2015 gecontroleerd door een onafhankelijke, door PEFC goedgekeurde certificeringsinstantie en toont daarmee aan de continuïteit van de Chain of Custody goed te beheersen. Vandaag kan Proludic, voor elk toestel, het exacte percentage gecertificeerd hout waaruit het bestaat meedelen.

Beheer van teruggewonnen afval

Proludic zet zich in voor afvalvermindering en recycling, van de fabriek tot de bouwplaats. Haar productietechnieken beogen een minimaal verbruik van grondstoffen en afval. De keuze van de materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging van de toestellen, namelijk oplosmiddelen, metalen, maar ook papier of plasticfolie, is perfect verenigbaar met alle behandelingen die gericht zijn op het regenereren, transformeren en recyclen van de materialen die uit dit afval worden gewonnen. De herwinning wordt gerealiseerd via het gebruik van de calorische waarde van het afval. Het wordt verbrand en deze energie wordt teruggewonnen in de vorm van warmte of elektriciteit uit gevaarlijk afval (verf, oplosmiddelen, vervuilde materialen) en hout. Op de werf verbindt Proludic zich er tot slot toe alles na afloop netjes achter te laten. Afval wordt meteen naar het containerpark of terug naar het bedrijf gebracht, waar het wordt gesorteerd en op de juiste manier wordt afgevoerd.