Een 100% deugdzame productie- en recyclingketen

Proludic is zich ten volle bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de levenskwaliteit van kinderen. Zij zet zich in voor een duurzame bescherming van de natuurlijke rijkdommen. Zo helpen we hun toekomst in een beschermde wereld veilig te stellen. Het milieubeleid van Proludic, een heuse bedrijfscultuur, werd erkend en bekrachtigd met een ISO 14001-certificering in 2006, gevolgd door een PEFC-certificering in 2015. Deze verbintenis is een zaak van iedereen binnen het bedrijf. Naast een geïntegreerd milieumanagementsysteem wordt de betrokkenheid van elke medewerker geconcretiseerd met talloze participatieve acties. Zij stellen ons in staat onze milieuprestaties en -efficiëntie dag na dag te verbeteren.

100% recyclebare materialen

Proludic selecteert 100% recyclebare materialen, of het nu gaat om metaal, hout, HPL of kunststof. Alle afgedankte producten worden hergebruikt, of het nu in de staalindustrie, de kunststofindustrie of in de energieterugwinning is. Beheerders van Proludic speeltuinen en sportterreinen kunnen de materialen dan ook gemakkelijk kwijt in het recyclingcircuit.

Een voortdurende inspanning voor een duurzaam bosbeheer

Sinds 2015 is Proludic aangesloten bij de 3000 Franse bedrijven die hebben besloten zich concreet in te zetten voor een duurzaam bosbeheer. Alle houten toestellen worden gemaakt volgens de PEFC-certificering, met een garantie op het bosbehoud. Proludic klanten zijn zeker dat de houten producten of producten op basis van hout, worden verkocht en verwerkt volgens de praktijken voor een duurzaam en traceerbaar bosbeheer. Proludic wordt sinds 2015 gecontroleerd door een onafhankelijke, door PEFC goedgekeurde certificeringsinstantie en toont daarmee aan de continuïteit van de Chain of Custody goed te beheersen. Vandaag kan Proludic, voor elk toestel, het exacte percentage gecertificeerd hout waaruit het bestaat meedelen.

Beheer van teruggewonnen afval

Proludic zet zich in voor afvalvermindering en recycling, van de fabriek tot de bouwplaats. Haar productietechnieken beogen een minimaal verbruik van grondstoffen en afval. De keuze van de materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging van de toestellen, namelijk oplosmiddelen, metalen, maar ook papier of plasticfolie, is perfect verenigbaar met alle behandelingen die gericht zijn op het regenereren, transformeren en recyclen van de materialen die uit dit afval worden gewonnen. De herwinning wordt gerealiseerd via het gebruik van de calorische waarde van het afval. Het wordt verbrand en deze energie wordt teruggewonnen in de vorm van warmte of elektriciteit uit gevaarlijk afval (verf, oplosmiddelen, vervuilde materialen) en hout. Op de werf verbindt Proludic zich er tot slot toe alles na afloop netjes achter te laten. Afval wordt meteen naar het containerpark of terug naar het bedrijf gebracht, waar het wordt gesorteerd en op de juiste manier wordt afgevoerd.

Duurzaamheid en MVO Proludic NL en BE

Proludic wil klanten en gebruikers graag de best mogelijke service bieden. Alles wat wij doen, doen wij met het oog op duurzame ontwikkeling en constante verbetering, waarbij we uitgaan van nationale en internationale standaarden.

Proludic B.V. zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor meer energie en milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden en streeft naar continue verbetering. Om deze reden zal Proludic B.V. voorstellen implementeren, die zorgen voor meer energie-efficiëntie. Bekijk het Energie- en emissiebeleid.

CO2-Prestatieladder

Invalshoek A:  Inzicht


CO2-Prestatieladder

Het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van Proludic voldoet aan niveau 5 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1, zie certificaat.

Bekijk het rapport prestatieladder 5 – 2021

 

Invalshoek B:  Reductieplan

Overzicht CO2-reductieplan 2020

CO2-reductieplan en voortgang 1e halfjaar 2021

CO2-reductieplan en voortgang 2021 v1.3

CO2-reductieplan en voortgang H1 2022

 


Invalshoek C:  Transparantie

Communicatieplan


Invalshoek D:  Participatie 

https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Proludic_BV

Kennis delen en leren van anderen zien we als essentieel onderdeel van CO2-reductie. Na onderzoek naar verschillende sector- en keteninitiatieven is gebleken dat er geen initiatief bestaat dat aansluit bij onze wensen en doelstellingen wat betreft CO2-reductie.

Daarom heeft Proludic BV, dochteronderneming van het Franse Proludic SAS, het initiatief genomen om samen met de andere vijf (internationale) Proludic dochterondernemingen elk kwartaal samen te komen in de Proludic Environment Committee. Daar zullen onder andere CO2-gerelateerde onderwerpen worden besproken, zoals bijvoorbeeld transport, afvalverwerking en woon-werk verkeer. Daarnaast zijn er verschillende kanalen die ingezet worden om kennis te delen en samenwerking te bevorderen op het gebied van CO2-reductie, onder andere door het gebruik van interne en externe mailings en blogs.

ISO 9001
Proludic streeft al jarenlang naar een kwaliteitsbenadering met maar één doelstelling: de tevredenheid van klanten en gebruikers.
Het bedrijf is sinds 2000 in het bezit van de ISO 9001-certificering, die sindsdien elk jaar werd verlengd. Hieruit blijken de ambitie en het organisatorische vermogen om een algehele hoogwaardige service te bieden.

De ISO 9001-standaard is van toepassing in 170 landen. De standaard is uitgegroeid tot internationale norm voor kwaliteitsbeheer in zakelijke relaties.

ISO 14001
Proludic hanteert een proactief milieubeleid en stelt zichzelf hoge doelstellingen om de ecologische impact van het bedrijf op diverse gebieden te verminderen, waaronder het grondstoffengebruik in elke productiefase, het beheer van industriële afvalverwerking, en afvalbeheer op de eigen productielocatie en op de bouwlocaties van speelterreinen.
Proludic is sinds 2006 in het bezit van een ISO 14001-certificering.

ISO 14001 is een internationale standaard die algemeen wordt gezien als dé norm voor een milieubeheersysteem. Het doel van deze standaard is organisaties te helpen de impact van hun activiteiten op het milieu te beheren en blijk te geven van de effectiviteit van hun beheersysteem.

PEFC/30-32-795
In 2015 verkreeg Proludic de internationale traceerbaarheidscertificering van de PEFC. Hiermee wordt gewaarborgd dat de volledige toeleveringsketen voor het gebruikte hout, voldoet aan de vereisten van de PEFC. Hiermee geeft het bedrijf aan dat het graag een actieve rol speelt in het duurzaam beheer van bossen, inclusief bodembescherming, respect voor biodiversiteit, conservering van water, beperking van de exploitatie van bossen tot het vernieuwingstempo ervan, en lokale economische en sociale activiteiten.
Vraag naar onze PEFC/30-32-795 gecertificeerde producten.

Qualisport
Proludic is ook in het bezit van de Qualisport-certificering, een Franse kwalificatie die blijk geeft van technische expertise voor de installatie, het onderhoud en de implementatie van sportvloeren.

Proludic werkt nauw samen met de belangrijkste vakverenigingen in de sport- en spelindustrie. Deze verenigingen behartigen de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de uitrusting, installatie en veiligheid van sport- en spelondergronden.

UNION Sport & Cycle

APEAJ
(Association pour l’Education et l’Apprentissage des Jeunes, Franse vereniging voor professionals op het gebied van speeltoestellen)