Duurzaamheid en MVO

Proludic wil klanten en gebruikers graag de best mogelijke service bieden.
Alles wat wij doen, doen wij met het oog op duurzame ontwikkeling en constante verbetering, waarbij we uitgaan van nationale en internationale standaarden.

Energie- en emissiebeleid

Proludic B.V. wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor meer energie en milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden en streeft naar continue verbetering. Om deze reden zal Proludic B.V. voorstellen implementeren, die zorgen voor meer energie-efficiëntie. Bekijk het Rapport Energie- en emissiebeleid.

CO2-reductie
Proludic heeft gekozen voor de Milieubarometer om haar CO2-footprint inzichtelijk te maken. Deze tool is een praktisch en landelijk gerenommeerd instrument. De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. Bekijk het rapport.

Kennis delen en leren van anderen zien we als essentieel onderdeel van CO2-reductie. Na onderzoek naar verschillende sector- en keteninitiatieven is gebleken dat er geen initiatief bestaat dat aansluit bij onze wensen en doelstellingen wat betreft CO2-reductie.

Daarom heeft Proludic BV, dochteronderneming van het Franse Proludic SAS, het initiatief genomen om samen met de andere vijf (internationale) Proludic dochterondernemingen elk kwartaal samen te komen in de Proludic Environment Committee. Daar zullen onder andere CO2-gerelateerde onderwerpen worden besproken, zoals bijvoorbeeld transport, afvalverwerking en woon-werk verkeer. Daarnaast zijn er verschillende kanalen die ingezet worden om kennis te delen en samenwerking te bevorderen op het gebied van CO2-reductie, onder andere door het gebruik van interne en externe mailings en blogs.

milieubarometer


iso

 

 

 

ISO 9001
Proludic streeft al jarenlang naar een kwaliteitsbenadering met maar één doelstelling: de tevredenheid van klanten en gebruikers.
Het bedrijf is sinds 2000 in het bezit van de ISO 9001-certificering, die sindsdien elk jaar werd verlengd. Hieruit blijken de ambitie en het organisatorische vermogen om een algehele hoogwaardige service te bieden.

De ISO 9001-standaard is van toepassing in 161 landen. De standaard is uitgegroeid tot internationale norm voor kwaliteitsbeheer in zakelijke relaties.


iso

 


ISO 14001

Proludic hanteert een proactief milieubeleid en stelt zichzelf hoge doelstellingen om de ecologische impact van het bedrijf op diverse gebieden te verminderen, waaronder het grondstoffengebruik in elke productiefase, het beheer van industriële afvalverwerking, en afvalbeheer op de eigen productielocatie en op de bouwlocaties van speelterreinen.
Proludic is sinds 2006 in het bezit van een ISO 14001-certificering.

ISO 14001 is een internationale standaard die algemeen wordt gezien als dé norm voor een milieubeheersysteem. Het doel van deze standaard is organisaties te helpen de impact van hun activiteiten op het milieu te beheren en blijk te geven van de effectiviteit van hun beheersysteem.


PEFC

In 2015 verkreeg Proludic de internationale traceerbaarheidscertificering van de PEFC. Hiermee wordt gewaarborgd dat de volledige toeleveringsketen voor het gebruikte hout, voldoet aan de vereisten van de PEFC. Hiermee geeft het bedrijf aan dat het graag een actieve rol speelt in het duurzaam beheer van bossen, inclusief bodembescherming, respect voor biodiversiteit, conservering van water, beperking van de exploitatie van bossen tot het vernieuwingstempo ervan, en lokale economische en sociale activiteiten.


logo_qualisportQualisport
Proludic is ook in het bezit van de Qualisport-certificering, een Franse kwalificatie die blijk geeft van technische expertise voor de installatie, het onderhoud en de implementatie van sportvloeren.

 


Proludic werkt nauw samen met de belangrijkste vakverenigingen in de sport- en spelindustrie. Deze verenigingen behartigen de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de uitrusting, installatie en veiligheid van sport- en spelondergronden.

head-logo
UNION Sport & Cycle

 

APEAJ
(Association pour l’Education et l’Apprentissage des Jeunes, Franse vereniging voor professionals op het gebied van speeltoestellen)