SCHOOL OPENT SPECTACULAIRE DROOMSPEELTUINEN! 

De Pieter Jelles Troelstraschool start het schooljaar in een Buitengewoon veelzijdige leefomgeving.

Het is een openbare kunstmagneetschool met een Jaargroep- en Montessori-afdeling. Het voormalige gebouw aan Dr. H. Colijnstraat in Amsterdam was te klein geworden voor de meer dan 750 leerlingen. Tevens was het gebouw erg verouderd.

Besloten werd de school te slopen en een nieuw schoolgebouw te realiseren.  Het moest ruimte creëren voor alle leerlingen en medewerkers en voldoen aan alle eisen van nu. De nieuwbouw betreft vandaag de dag een school voor het basisonderwijs, een voorschool en een gymzaal. Het ontwerp is gemaakt door Bonnemayer, een Architect uit Uden.

Op de schoolpleinen rondom het nieuwe schoolgebouw heeft Proludic de meest veelzijdige speeltoestellen geplaatst. Voor ieder wat wils! ‘Kinderen staan centraal’ is één van de belangrijkste kernwaarde voor beide partijen. Dit aspect komt op deze speel oase dan ook volledig tot z’n recht. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2017-2018 is de nieuwbouw met uitermate veel (speel-) plezier in gebruik genomen.

Op 20 mei 2016 is de vervangende nieuwbouw van de Pieter Jelles Troelstraschool gestart met de plaatsing van het bouwbord

Ontwerp en inrichting Buitenruimte

In januari 2016 kwam de Proludic adviseur Rob Vintges in contact met Ruben Wedekind en Brenda Kaasjager. Ruben vormt als Interim-directeur en vertegenwoordiger van Stichting Westelijke Tuinsteden de schakel tussen de school en de aannemer. Brenda is docent Lichamelijke Oefening en voorzitter van een werkgroep voor de inrichting van het nieuwe schoolplein. De eerste oriënterende gesprekken met ideeën van de school zelf, leverde een duidelijk beeld op van de richting die gezamenlijk moest worden ingegaan. De inrichting van de schoolpleinen moest voldoen aan de volgende wensen en eisen: behouden van overzicht, uitdaging, natuurlijke/rustige uitstraling, mogelijkheid tot vrij spel, onderhoudsarm en beheersbaar.

De werkgroep bestond uit een brede vertegenwoordiging van de school. Dit heeft ertoe geleid dat allerlei aspecten vanuit verschillende invalshoeken zijn bekeken. In samenspraak met de Proludic ontwerper is tot een uitgebalanceerd ontwerp gekomen. Tijdens dit proces zijn de kernwaarden van de Troelstraschool met respect in acht genomen: Kinderen staan centraal; Samenwerking; Humor en plezier; Creativiteit; Open communicatie; Betrouwbaarheid; Respect naar en voor elkaar.

Proludic is erin geslaagd om het wensen- en eisenpakket op de juiste manier in te vullen, onder de strenge voorwaarden waarin het project gerealiseerd moest worden. Daarbij heeft zij het gehele ontwerptraject van A tot Z begeleid en is gezamenlijk tot dit top resultaat gekomen.

De buitenruimte loopt zo goed als geheel rondom het nieuwe schoolgebouw en is te verdelen in drie schoolpleinen. Allereerst is er het schoolplein voor de onderbouw, de groepen 1 en 2. Daarbij is ook ruimte gereserveerd voor de voorschool. De strook achter de school is ingericht als ontdek pad voor de groepen 1 t/m 4. De strook ‘om de hoek’ is meer bedoeld voor de groepen 3 t/m 6. Hier moet relatief rustig gespeeld worden, want dit is gelegen naast een aantal klaslokalen. Het gedeelte gelegen aan de zijde van de Colijnstraat is het Bovenbouwplein voor de groepen 3 t/m 8.

Schoolplein ontwerp Onderbouw, groepen 1 en 2

Bij aankomst lopend langs de fietsenstalling op het onderbouw schoolplein, staat een Combinatieschommel met Vogelnest en twee schommelzitjes. Hierop kunnen de kinderen zich tijdens de pauzes lekker uitleven, samen of individueel. Centraal staat toestel type J45253, een multifunctionele speelcombinatie uit de Biibox productlijn met diverse uitdagingen om te klimmen, klauteren, glijden, elkaar ontmoeten en fantasiespelen. Het grote verkeersplein geeft ruimte voor rollenspel en om op speelse wijze de verkeersregels te leren kennen. De zandbak is een nadrukkelijke wens van de werkgroep. De Zandfabriek J5000-M heeft tijdens de uitvoering een betere plek gekregen. Deze is geplaatst tussen de voorschool en de Biibox. Hier wordt de creativiteit bevorderd en leren de kinderen onbewust dat je met samenwerking veel verder komt en meer bereikt.

Het geheel is overzichtelijk opgesteld, zodat het een rustige uitstraling heeft en er voldoende ruimte overblijft tot vrij spel. Op strategische plekken zijn zitplekken geïnstalleerd.

Het voorschoolse gedeelte is met een eigen werkgroep van Impuls Kinderopvang ontwikkeld. Het heeft een natuurlijke uitstraling dat aansluit op het ontdek pad. Deze plek is afgescheiden door middel van een houten palenwand.

Ontdek pad, groepen 1 t/m 4

Het ontdek pad aan de achterzijde van het nieuwe schoolgebouw is ingericht met diverse Origin’ speelstructuren. De ondergrond is gemaakt van kunstgras in verschillende kleuren en met diverse speelaanleidingen in de vorm van een denkbeeldige rivier, keien, krokodil, etc. Er is bewust gekozen voor een beheersbare ondergrond. Minimaal onderhoud benodigd. Aan het eind van het ontdek pad is een heuvel met een Brede taludglijbaan, de J1110

Om de hoek is een strook voor wat oudere kinderen dat aansluit op het schoolplein voor de bovenbouw. Met de Vogelnestschommel J491 en de populaire Stawip J986  worden de kinderen in beweging gebracht. Voor de motoriek is een Evenwichtsparcours aangelegd, welke door de valhoogte van minder dan 60 cm gewoon op de tegels geplaatst kan worden.

Schoolplein ontwerp Bovenbouw, groepen 3 t/

Op het Bovenbouw schoolplein is volop ruimte om te bewegen en sporten. Bij mooi weer kunnen de kinderen zich op hun eigen schoolplein prima vermaken tijdens de gymlessen. Er is een groot trapveld aangelegd met aan de korte zijden de grote voetbaldoelen (3,00 x 2,00  m) en aan de lange zijden vier pannadoeltjes (1,20 x 0,80 m). De kopse kanten zijn voorzien van een oerdegelijk doch transparant hekwerk. Dit om de leerlingen die plezier hebben in het andere spelaanbod niet te storen. Ook is er ruimte voor een apart basketbalveld, zodat de verschillende sporters elkaar niet in de weg lopen. Een atletiekbaan met drie banen maakt het sportieve karakter van de Troelstraschool compleet. “Wedstrijdje doen!?”

De uitgebreide, centraal geplaatste, multifunctionele IXO speelcombinatie J2532-M vormt de grote ‘Eyecatcher’ van het bovenbouw schoolplein. De IXO-lijn bestaat dit jaar 20 jaar en is hét succesnummer op basisscholen. Het toestel verschaft ultieme uitdagingen waar kinderen tot en met groep 8 gegarandeerd plezier aan beleven!

Wij als Proludic mogen met recht zeggen dat dit een van de mooist ingerichte schoolpleinen met zeer veelzijdige toestellen is geworden. De Troelstraschool biedt een speelaanbod dat zijn weerga niet kent en waar elk kind met het grootste plezier naar school zal gaan! Daar zijn ook wij meer dan trots op!

Wij willen alle betrokkenen bedanken voor de fijne samenwerking en horen graag van andere scholen met nieuwbouwplannen of zij ook wensen hebben voor een dergelijke inrichting. Als specialisten begeleiden wij u graag in het ontwerptraject!

Heeft u een vraag of wilt u een offerte aanvragen?