Strenge eisen om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen

De veiligheid van een speeltuin of sportterrein wordt gereglementeerd door wetgevende teksten die ontwerpers, fabrikanten, installateurs en exploitanten van deze vrijetijdszones aansprakelijk stellen.
De Europese normen en nationale besluiten zijn van toepassing op de uitrusting, de installaties, de ondergronden en het onderhoud van openbare speeltuinen die bestemd zijn voor collectief of individueel gebruik.

Proludic hecht het grootste belang aan de veiligheid van haar installaties en speel- en sportterreinen. De normen en eisen worden intern perfect gevolgd, van ontwerp en productie tot inrichting, installatie en onderhoud.

  • Alle producten van Proludic voldoen aan de veiligheidseisen van decreet 94-699 van 10 augustus 1994 en aan normen EN 1176 (voor speeltuigen) en EN 15312 (voor sportinstallaties).
  • Alle collectieve speel- en sportterreinen van Proludic voldoen aan de veiligheidseisen van decreet 96-1136 van 18 december 1996 en aan normen EN 1177 en EN 1176-7.

Installaties getest door een onafhankelijk controlebureau

Om haar klanten een totale veiligheid en betrouwbaarheid van de installaties te verzekeren, worden alle Proludic toestellen gecontroleerd en getest door een onafhankelijk laboratorium, de TÜV, dat een certificaat voor overeenstemming met de Europese normen aflevert.
Proludic kan die conformiteitscertificaten op verzoek voorleggen aan haar klanten.