Het laatste schoolplein-nieuws:

Spelen is een must om te kunnen leren en onderwijzen

Spelen is een normale en spontane activiteit voor kinderen, die vaak alleen maar spelen om zich te amuseren. Kinderen beseffen niet wat het spel kan betekenen voor hun ontwikkeling.
En toch …! Spelen is een fundamentele behoefte in zijn ontwikkeling. Het helpt hem structuur te vinden op zowel motorisch vlak als wat de zintuiglijke, cognitieve, creatieve en sociale aspecten betreft.

Het is dus heel zinvol om het spel te integreren in een leeromgeving.
Spelen moet een belangrijk onderdeel vormen van de leersituatie. Het biedt namelijk veel pedagogische voordelen en vormt een interessante aanvulling op de aanpak in het klassieke of kleuteronderwijs. Het wordt een effectieve pedagogische ondersteuning voor het begeleidingsteam.


Recreatief spelen en educatief spelen: een speeltuin op school vervult 2 missies

1 – De speeltuin: een recreatieve missie

Waarom is het recreatieve spel een bron van leren voor het kind?
 • Het ontwikkelt de interactie met anderen en bevordert betere relaties.
 • Het draagt bij aan de ontwikkeling van zijn motorische en mentale vaardigheden.
 • Het bepaalt zijn eigen regels: het ontwikkelt zelfvertrouwen, voelt zich competent in wat het doet en boekt vooruitgang op zijn eigen tempo.  Het wordt zelfstandiger.
Waarom is het recreatieve spel een pedagogische bondgenoot voor de begeleider of leerkracht?
 • Het recreatieve spel plaatst de begeleider in de rol van observator: hij/zij analyseert de persoonlijkheid of het gedrag van het kind, alleen of in groep.
 • Kinderen kunnen zich bij terugkeer in de klas beter concentreren op hun werk.
 • Het verbetert het leervermogen van kinderen.

2 – De speeltuin: een educatieve missie

Waarom is het educatieve spel een bron van leren voor het kind?
 • Het ontwikkelt zijn cognitieve vaardigheden (perceptie, geheugen, redeneren, …), zijn conatieve vaardigheden (motivatie, initiatief, overtuigingskracht, eigenwaarde, …), zijn communicatieve vaardigheden en zijn interactie met anderen.
 • Het kan zich uitdrukken en een plekje veroveren in minder ‘schoolse’ activiteiten.
 • Het leert omgaan met frustraties en regels.
Waarom is het educatieve spel een ondersteuning voor de begeleider of leerkracht?
 • Het maakt variatie in de leertechnieken mogelijk met een grote verscheidenheid aan situaties.
 • Het helpt hem/haar de regels van een groep uit te leggen en af te dwingen: regels opleggen, rekening houden met de tijd, activiteiten, interacties, …
 • Het creëert een dynamiek die gunstig is voor samenwerking en socialisatie.

Voor elke leeftijd een speel-of sportterrein op school

De speeltuigen moeten – of dat nu in het kader van vrije tijd of een geleide activiteit is – beantwoorden aan de behoeften van de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en de structuur die ze nodig hebben. Ze moeten ook voldoen aan de verwachtingen van de onderwijsteams.
Hoe gevarieerder de speeltuigen en hoe groter de speelmogelijkheden, hoe beter ze zijn voor de ontwikkeling van de kinderen.


1 – Kleine kinderen

Spelen in het kinderdagverblijf of de kleuterschool biedt kleine kinderen talloze kansen om motorische en zintuiglijke ervaringen op te doen. Ze ontwikkelen hun intelligentie, bouwen aan relaties met anderen en verwerven controle over hun lichaam.
Omdat dit spelen in een educatieve omgeving wordt georganiseerd, maakt de speeltuin het voor de pedagogische teams ook mogelijk om de motorische vooruitgang van de jonge kinderen op te volgen.

Onze selectie “kleine kinderen” voor uw kinderdagverblijf of kleuterschool:


2 – Iets oudere kinderen

Al spelend ontwikkelen kinderen van 4 tot 8 jaar hun motorische, psychomotorische, zintuiglijke en sociale vaardigheden. De speeltuigen kaderen in een meer dynamisch universum dat aanzet tot uitdagingen om zichzelf te overtreffen of zich te meten met anderen. Zich fysiek uitleven wordt dan een middel tot expressie, interactie en communicatie.

Onze selectie “kleine kinderen” voor uw basisschool:


3 – Prepuberteit

Het spel geeft de prepuber een kans om te bewegen en te sporten terwijl hij zich amuseert. Steeds hoger en steeds sneller gaan … De uitdagingen zijn eindeloos! Oversteken, hangen en evenwicht houden lukt steeds beter. Spelen brengt het kind bij een complexer leerproces.

Onze selectie “prepuber” voor uw middenschool:


4 – Puberteit

Het spel lost bij tieners een nood aan fysieke activiteit en sport in. Het verbetert hun conditie (kracht, cardiorespiratoir vermogen, evenwicht, behendigheid, coördinatie) en speelt een rol in hun psychologisch welzijn (stemming, gevoel van eigenwaarde, verminderde stress en angst).

Onze selectie “puberteit” voor uw middelbare school:


Proludic, uw partner voor de bouw van speeltuinen of sportterreinen voor kinderdagverblijven en scholen

Proludic is al meer dan 30 jaar werkzaam in het educatief domein. Wij ontwerpen en bouwen speeltuigen die niet alleen heel leuk zijn maar ook een reële pedagogische waarde hebben.

De kracht van het bedrijf schuilt in de nauwe samenwerking met directeurs van scholen en kinderdagverblijven (privé of van de overheid), leerkrachten, opvoeders, sportleraars enz.
Dankzij de vele gesprekken met specialisten inzake kinderen, over hun verwachtingen en noden, kan Proludic de gepaste oplossingen aanreiken om kinderen van iedere leeftijd te helpen leren en de begeleiders zo ook te ondersteunen in hun pedagogische opdracht.

Elk project wordt uitgewerkt volgens een methode die is gebaseerd op de audit van elke situatie, een nauwkeurig aanbestedingsdossier en creatieve voorstellen op maat van de eerder bepaalde educatieve en veiligheidsdoelen.
Er wordt gekozen uit meer dan 1200 verschillende producten voor kinderen van alle leeftijden, aangepast aan alle opstellingen (binnen/buiten, kleine of grote ruimte, …).

Casestudy

Ontdek de speeltuin die we bouwden in de die is gecreëerd in de St Joseph’s School in Lisse, Nederland

De teams van Proludic garanderen elke cliënt ondersteuning van a tot z.
Naast het ontwerp, de vervaardiging in onze fabriek in Vouvray (Frankrijk) en de inrichting van speeltuinen of sportterreinen ontfermt Proludic zich ook over het beheer van elk project met een transversale en algehele coördinatie: installatie van de toestellen en speeltuigen, uitvoering van de inrichting, het leggen van de beveiligingsondergronden, klantendienst, onderhoud en service.


Informatie nodig? Neem contact met ons op:

Contact Page
Velden met een * zijn verplicht

Een bron van inspiratie voor uw scholen: