Elke dag thuiskomen uit de speeltuin… Dat wil jij toch ook?

Solliciteer en word onderdeel van ons ambitieuze, gezellige en creatieve team.

Wij hebben op dit moment geen openstaande vacatures.


PROLUDIC GAAT VOOR DIVERSITEIT:

Deze belofte voeren wij dagelijks door bij het inrichten van speel- en sportterreinen. Wij richten ons daarbij op diversiteit, inclusie en samenwerking zodat iedereen mee kan doen. Dit trekken wij door naar onze interne organisatie. Genderdiversiteit, professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen, een gelijk loon en toegang tot opleiding zijn een aantal van de thema’s waaraan wij bij Proludic veel belang hechten.

De stand van zaken in 2022 voor de Groep Proludic:
Van de 340 werknemers is 40% vrouwelijk
55% van de 78 aanwervingen in 2022 betrof vrouwen
36% van al onze managers zijn vrouwen

Bij ons staan diversiteit en gelijkheid hoog op de agenda en al onze acties worden continu aan deze waarden getoetst.