Design heeft altijd centraal gestaan in onze innovatiestrategie.

Esthetiek, gebruik, omgeving, … Het is een globale benadering van design die we verdedigen in onze bedrijfsaanpak maar ook in onze visie op elk speel- en sportproject.

Onze creativiteit is tegelijkertijd speels, technisch en normatief.
We vertrouwen op de expertise van onze teams in elk van hun vakgebieden, op hun ervaring en dialoog om relevante, verantwoorde en gepersonaliseerde oplossingen te bieden.

Onze creativiteit wordt ook gevoed door de uitwisselingen met onze klanten. Luisteren, adviseren en delen maken deel uit van het creatieve proces, van het prille idee tot de concrete realisatie van hun project.

  • 6 ontwerpers
  • 10 technische ingenieurs
  • 22 inrichtingsontwerpers

Uitwisseling

Een project begint met een ontmoeting.
Deze uitwisseling met onze klanten schept inzicht in hun plannen en wensen, zodat wij daar optimaal mee aan de slag kunnen gaan. Zij komen met ideeën, en wij verrijken die met onze vakkennis en ervaring.

Creativiteit en vakmanschap

De interne R&D-afdeling bij Proludic is tegelijk fantasierijk, innovatief en efficiënt.

Onze ontwerpers bezitten transversale vaardigheden, waardoor ze creatieve en technische antwoorden kunnen bieden.
Ze leggen zich toe op de esthetische, dimensionale, functionele en ergonomische aspecten van de speeltoestellen binnen een bepaald industrieel en economisch kader.
Dankzij de synergie met het ontwerpbureau kan de technische haalbaarheid van een project worden goedgekeurd op basis van de beperkingen die verband houden met het fabricageproces.

Maatwerk

Een oplossing vinden voor een specifiek probleem, een exclusief product bedenken, een inrichting op maat uittekenen, … Proludic pakt al die uitdagingen met originaliteit en glans aan.
Onze ontwerpers beschikken over de nodige nauwgezetheid en lef om buitengewone projecten tot het beste einde te brengen.

Grafische personalisatie

Proludic creëert een toegevoegde waarde door de speeltuinen een unieke grafische identiteit te geven.

De personalisatietechniek Grafic Games geeft onze speelstructuren een originele, unieke en vakkundige decoratie.
Ze schikt zich naar iedere behoefte, met als enige limiet de verbeelding van onze klanten.

Normatieve expertise

Onze ontwerpers kennen de normen die gelden voor speeltuigen en de inrichting van speeltuinen als hun broekzak. Zij zijn de maatstaf voor onze activiteit.

Deze expertise stelt ons in staat om onze klanten betrouwbaar advies te geven over de haalbaarheid van hun project en garandeert uiteindelijk de veiligheid van de speeltuinen.

Inrichting

Een hoogwaardige speeltuin moet coherent zijn op het gebied van de producten, de inplanting, de inrichting en de omgeving.
Al meer dan 30 jaar, geruggensteund door 95.000 speeltuinen in heel verschillende geografische, klimatologische en culturele omstandigheden, ontwerpt en optimaliseert Proludic elk speeltuinproject dat het wordt toevertrouwd.
De aandachtspunten zijn legio (bestaand landschap, nabijgelegen woningen, bereikbaarheid, grafische behandeling van de bodem, rustplaatsen, nabijgelegen wegen, …) en beogen een harmonieus, passend en aantrekkelijk ontwerp.