Voor een veilig en duurzaam speel- of sportterrein

Om de duurzaamheid en veiligheid van de speel- en sportterreinen te waarborgen, moeten de uitbaters ervan een doeltreffend en reglementair onderhoud laten uitvoeren. De installaties moeten worden gecontroleerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en volgens een minimale frequentie die wordt bepaald door de norm EN 1176-7.

Proludic biedt verschillende onderhoudscontracten met een frequentie die wordt afgestemd op het terrein en het verwachte bezoekersaantal. Onze teams worden zo ingezet door onze klanten, volgens de vooraf bepaalde behoeften. Ze zijn verantwoordelijk voor de controle van de installaties, de uitvoering van het onderhoud en de eventuele vervanging van onderdelen.

Neem contact op met de dienst Onderhoud & Service van Proludic


Om onze klanten hier nog meer mee te helpen, brachten wij een Onderhoudsgids uit. Die gids verduidelijkt voor al onze installaties de types van controle en het onderhoud dat moet worden uitgevoerd, volgens een vooraf bepaalde frequentie.

Daarnaast maakt de aftersalesdienst het mogelijk om aan de hand van de handleidingen te bepalen welke onderdelen om aandacht vragen.