Samenspelen en samenwerken in de speeltuin

Didactische & zintuiglijke speeltoestellen scherpen de geest van kinderen, versterken hun cognitieve vaardigheden en bevorderen de onderlinge communicatie. Vaak helpen kinderen elkaar ook om oefeningen op te lossen. Via het spel ontwikkelen de speelpanelen de concentratie en het denkvermogen. De activiteiten maken gebruik van zand en water, die heel wat sensomotorische voordelen opleveren en de creativiteit van de allerkleinsten prikkelen. De muzikale speeltoestellen verscherpen het gehoor van de kinderen. De interactieve speeltoestellen vragen observatievermogen en beweging samen te gebruiken, en dat zo snel mogelijk. In het algemeen dragen didactische speeltuigen in grote mate bij aan het sociale contact tussen de kinderen in de speeltuin.

Speelpanelen & muzikale spelen

Ideaal om de zintuigen te ontwikkelen

Zandspelen

Een onuitputtelijke bron van zintuiglijke ervaringen en ontdekkingen

De Zandfabriek

De traditionele zandbak heruitgevonden

Waterspelen

Onuitputtelijke bronnen van ontdekkingen, experimenten en interactie.

Interactieve spelervaringen

Om het geheugen, het reactievermogen en de snelheid te ontwikkelen