Elk kind verdient kansen om volop van zijn jeugd te genieten

“Bij Proludic is inclusie een fundamenteel onderdeel van onze filosofie, omdat we ervan overtuigd zijn dat alle kinderen de kans moeten krijgen om te spelen en toegang moeten hebben tot dezelfde speeltoestellen.”

Het is niet de bedoeling om verschillen uit te wissen. Integendeel. We willen ze aanvaardbaar maken via speeltoestellen en speeltuinen die voor iedereen toegankelijk zijn. Onze wens? Kinderen samen laten spelen, in een zorgzame omgeving, om isolement te voorkomen en elk kind de kans te geven in zijn eigen tempo en volgens zijn eigen mogelijkheden te groeien. Inclusie komt iedereen ten goede, kinderen met en zonder beperking. Want het is een rijkdom om van anderen te leren, ook al zijn ze anders dan jijzelf.

Samen met specialisten (onderzoekers, zorgprofessionals, specialisten in universeel ontwerp, organisaties voor kinderen met een beperking) onderzochten we wat kinderen met een beperking nodig hebben in een speeltuin. We bepaalden ook de hefbomen die nodig zijn om de verschillen te compenseren en de speeltuin voor iedereen toegankelijk te maken. Dankzij de gesprekken die we voeren, kunnen we oplossingen voor speeltoestellen en inrichtingen bieden die relevant, aangepast en nooit stigmatiserend zijn, noch in hun gebruik, noch in hun perceptie.


Zinvolle, inclusieve speeltuigen

Onze speeltoestellen worden beoordeeld volgens hun inclusiegraad, met een score van 1 tot 3 (evaluatie gebaseerd op de ADA-norm – American with Disabilities Act). Deze inclusieniveaus worden geïllustreerd door meters. Ze zijn te vinden op onze productpagina’s en filteren producten volgens het aangegeven niveau.

Multifunctionele structuren

De toegankelijkheid voor kinderen met motorische beperkingen wordt vergemakkelijkt door een helling, lage vloeren, speeltoestellen op de grond en beveiligde treden.

De speelactiviteiten – zowel binnen als buiten de structuren – bevorderen de mobiliteit, de fijne motoriek, de cognitieve vaardigheden en de stimulatie van de zintuigen. Er zijn talrijke gemakkelijk toegankelijke openingen, zodat de begeleiders kunnen meespelen en de kinderen kunnen stimuleren of snel kunnen ingrijpen als dat nodig is.


Speelhuisjes

Om de speelhuisjes voor iedereen toegankelijk te maken, kregen ze brede ingangen, steunelementen en voldoende grote binnenafmetingen. De indeling van de speelelementen binnen en buiten de structuur vergemakkelijkt de integratie van kinderen in een rolstoel.

De huisjes houden ook rekening met het zintuiglijke profiel van kinderen met autisme. Ze worden een toevluchtsoord waarin ze zich in alle rust kunnen terugtrekken om hun omgeving te observeren.


De schommelstructuren

Schommelen heeft een positief effect op het binnenoor van slechthorende kinderen en een kalmerend effect op kinderen met psychische stoornissen. Positiebehoud is essentieel om kinderen met visuele of houdingsstoornissen gerust te stellen. De zitjes zijn omhullend of in mandstijl, om de rug goed te ondersteunen en het lichaam tijdens het schommelen stabiel te houden.

De schommel voor rolstoelgebruikers is meteen bereikbaar vanaf de grond.


De veertoestellen

Ze kregen een rugleuning, zijpanelen, handgrepen en voetensteunen. Ze vergemakkelijken dus de toegang voor kinderen met een motorische beperking en ondersteunen het lichaam tijdens het veren, ook als het wat sneller gaat. De schommelende beweging van de veertoestellen brengt ook kinderen met autisme tot rust.


De draaitoestellen

De draaibeweging heeft een positief effect op het binnenoor van slechthorende kinderen. Handgrepen, brede en holle zitjes met zijbescherming zijn een must om kinderen die moeilijk rechtop kunnen zitten veilig te houden en gerust te stellen. De draaitoestellen met laag plateau maken de overdracht van kinderen in een rolstoel gemakkelijker.


Thematische speeltoestellen

Thematische speeltoestellen prikkelen de verbeelding en stimuleren contacten met anderen, zelfs bij kinderen met een verstandelijke beperking en een onderontwikkeld mentaal en symbolisch structureringsvermogen.

Hun toegankelijkheid voor kinderen met een motorische beperking wordt vergemakkelijkt dankzij hellingen, brede openingen, speelpanelen op rolstoelhoogte, grepen en stabilisatie-elementen.


Trampolines

Al springend wordt het kind zich bewust van zijn lichaam in de ruimte en verbetert het zijn lichaamshouding. Op grondniveau geplaatst, kan een kind in een rolstoel er in het midden op gaan staan. Met de hulp van een begeleider kan het dan veilig genieten van het verende gevoel.


Muzikale bloemen

De muzikale bloemen stimuleren de verschillende zintuigen. Elke bloem bestaat uit twee felgekleurde, complementaire elementen die aan één kant zijn gegraveerd. En maakt een bepaald geluidje wanneer er aan het centrale element wordt gedraaid. Een kind met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke beperking vindt in dit speeltoestel altijd een boeiende stimulans. Dankzij de gebogen vorm van de stelen kunnen ook kinderen in een rolstoel van de speelactiviteit genieten.


Speelpanelen

De speelpanelen staan op de grond, zodat ook kinderen met een motorische beperking eraan kunnen.
Het kleurcontrast tussen de panelen en de speelelementen stimuleert het zicht, maakt alles herkenbaar en schept inzicht in de activiteiten.
De muzikale panelen zijn sensorische elementen. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en hun geluidjes stimuleren het gehoor.


Sport- en fitnesstoestellen

De sporttoestellen ontwikkelen de motoriek en versterken de spieren, de lichaamshouding, het zelfvertrouwen en de teamspirit. De voordelen zijn legio, ongeacht de fysieke, mentale of zintuiglijke vermogens van het kind.

De ergonomie en hoogte van de fitnesstoestellen vergemakkelijken de toegang voor personen met beperkte mobiliteit of rolstoelgebruikers. De armsteunen versterken niet alleen de spieren maar beveiligen ook de zittende positie. Zo kunnen sporters met een handicap hun evenwicht blijven bewaren.


De inclusieve speeltuin, de vrucht van product- en inrichting professionaliteit

Al bij de start van het inrichtingsproject moet rekening worden gehouden met kinderen met een beperking. De integratiedoelen worden dan bepaald en concreet toegepast op het hele project.

De keuze van de toestellen, van de gewenste motorische en stimulerende activiteiten, de bodembehandeling, het verkeer in de recreatieruimte, de toegang tot de speeltuin, de aanwezigheid van geschikt meubilair, specifieke signalisatie, … Het zijn stuk voor stuk aspecten die moeten worden onderzocht om de structuur toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.


Klantgetuigenis – Gemeentelijke speeltuin – Notre-Dame-de-Gravenchon

Notre-Dame-de-Gravenchon (Frankrijk)

Deze speeltuin is een manier om alle kinderen te sensibiliseren voor kinderen met een handicap. Elk detail laat kinderen met en zonder handicap toe samen te spelen, zonder een onderscheid te maken. Proludic luisterde aandachtig naar ons en bood een oplossing voor onze uitdagingen.

Fabienne Beaudoin-Vaucelle – Waarnemend burgemeester, bevoegd voor Onderwijs, Jeugd en Sport

Wilt u een inclusieve speeltuin bouwen?

Vraag dan naar of raadpleeg onze catalogus ‘Inclusieve speeltuinen’. Die getuigt van onze sterke verbintenis ten aanzien van kinderen met een handicap. U vindt er uitstekende oplossingen in termen van producten en inrichtingen om uw speeltuin voor iedereen toegankelijk te maken.


Inspiratie nodig? Neem contact met ons op:

Contact Page
Velden met een * zijn verplicht