Bij dit gerealiseerde project draait alles om inclusiviteit. Het uitgangspunt van deze speelplaats is dat elk kind hier kan spelen, met of zonder beperking. Kinderen kunnen hier samen spelen. Er is een inclusieve draaischijf geplaatst waarop ook kinderen met een rolstoel kunnen spelen. Daarnaast zijn er een speelcombinatie, vogelnestschommel en twee speelpanelen geplaatst. De ondergrond van de speeltuin is aangepast naar rolstoelgebruikers en voor kinderen die minder goed kunnen lopen.


Testimonial

Carlos Opoku – Programmamanager speelruimte, Gemeente Amsterdam

Het vernieuwingsproject is gestart door een initiatief van een buurtbewoonster. Geweldig dat we dit met elkaar hebben mogen realiseren. Door te luisteren naar de behoeften van “iedereen”, is er een unieke gemeenschapsplaats gecreëerd. Door de metamorfose wordt de speelplaats meer gebruikt en is er interactie in de buurt. Wij zijn over het voortraject, de kennisinput en de samenwerking met Proludic zeer tevreden. Er zijn goede afspraken gemaakt en alles is nagekomen. Ook hebben zij professioneel meegedacht aan de inclusiviteit die zij hoog in het vaandel hebben staan. Wanneer we de blije gezichten van de omwonenenden en de kinderen in de speeltuin zien, kunnen wij het volgende concluderen: Wat een top inclusieve speelplaats is hier gerealiseerd. De inclusiviteit gaat zeker meegenomen worden in toekomstige projecten.


De eerste stap om een inclusieve speeltuin te creëren komt vanuit een buurtbewoner. Het gezin in kwestie heeft een kind met een handicap en speelde regelmatig met de buurtkinderen op de speelplaats. Echter een kind dat in een rolstoel zit, kan wel kijken maar nimmer actief mee doen met de diverse speelactiviteiten van vriendjes en vriendinnetjes. Het initiatief van de buurtbewoonster om de speelplaats een meer sociale rol te geven en rolstoeltoegankelijk te maken werd door de gemeente Amsterdam omarmt.  Op de bestemmingsplaats lag al een speeltoestellen vervangingsopgave. Dit viel mooi samen.

In samenspraak met een groep betrokken bewoners zijn er ontwerptekeningen gemaakt. Hierbij mochten zij wensen en ideeën aandragen. De focus was gericht op de creatie van een speelplek die voor “iedereen” toegankelijk moet zijn. Er werd rekening gehouden met meerdere handicaps en daarbij het samenbrengen van bewoners. Middels een buurtenquête is gekozen voor het uiteindelijke ontwerp. De aanpassingen die het plein nodig had, zat voornamelijk in het rolstoeltoegankelijk maken. De gekozen ondergrond was daarbij van groot belang. Daarnaast is er een bewuste keuze gemaakt in de speeltoestellen die inclusief zijn en de mogelijkheid om veel mensen samen te brengen.


Testimonial

Alwin – Speeltuinbezoeker met downsyndroom

Vraag aan Alwin;  Hoe vond je de speeltuin? “Alles was leuk!!!!! Wanneer gaan we weer spelen?”


Testimonial

Hylke Kerstens – Begeleider Alwin

“Als je het over inclusief spelen hebt dan heb je het over de speelplek aan de Riouwstraat in Amsterdam. Als begeleider van Alwin heb ik hem continu zien genieten van het spelen met de andere kinderen. Deze locatie is bij uitstek geschikt om het samen spelen te stimuleren, voor kinderen met en zonder beperking. Hopelijk kunnen jullie nog veel van dit soort speelplekken realiseren.”


In de Riouwstraat zijn de volgende toestellen geïnstalleerd:

  • J2409 Draaielement inclusie; roterende toestellen zijn erg populair onder kinderen. Bij dit toestel kan een kind in een rolstoel eenvoudig meedraaien. De breedte van het toestel is 6,10m.
  • J487 Vogelnestschommel metaal; deze schommel heeft een stevige mand waar je alleen of met meerdere kinderen in kan zitten/liggen. De constructie bij deze schommel is van metaal.

Locatie:                            Riouwstraat, stadsdeel Oost in Amsterdam
Opdrachtgever:              Gemeente Amsterdam
Leeftijdsgroep:               Alle leeftijden
Datum realisatie:           September 2021