Inleiding

Proludic verwerkt persoonsgegevens (hierna de ‘Persoonsgegevens’) over u in het kader van het gebruik van deze website (hierna de ‘website’).

Als verantwoordelijke voor de verwerking respecteren we de privacy en beschermen we de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website.

Het doel van dit beleid is om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens en over uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen op dit gebied, in het bijzonder de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden bekend als ‘Informatica en vrijheden’ in de laatste versie, en met de GDPR-wetgeving (General Regulations on Data Protection) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.


Reikwijdte van dit beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens

In dit beleid worden de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonsgegevens uiteengezet, waaronder de persoonsgegevens die op (of via) de website worden verzameld.

Proludic verzamelt persoonsgegevens online, inclusief per e-mail, of offline. Dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzamelen of verwerken.

Onder het begrip persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is ‘identificeerbaar’ wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of één of meerdere elementen die specifiek voor hem of haar zijn.

‘Niet-persoonlijke gegevens’ verwijst naar informatie die een persoon niet identificeert.


Gegevensbeheerder

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: dpo@proludic.com. Bepaalde technische diensten zoals hosting, deduplicatie, datakwaliteit en klantkennis worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners. Overeenkomstig artikel 28 van de GDPR is deze dienstverlener gebonden aan een strikte geheimhoudingsclausule die elk gebruik van de hem toevertrouwde gegevens waarin het dienstencontract niet voorziet, verbiedt en die hem verplicht om technische en organisatorische maatregelen te treffen die voldoen aan de eisen van veiligheid en bescherming van persoonsgegevens.


Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk.

We proberen redelijke technische maatregelen te nemen om verlies of misbruik te voorkomen bij het verzamelen of opslaan van de gegevens die u ons hebt verstrekt en om te voorkomen dat deze gegevens aan onbevoegde derden worden doorgegeven.

Ondanks deze maatregelen blijft het internet echter een open systeem en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet kunnen verijdelen of uw persoonsgegevens niet voor onwettige doeleinden kunnen gebruiken. Bijgevolg zal Proludic niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval van het frauduleus onderscheppen van uw gegevens voor welk gebruik dan ook.

De website kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.
Proludic heeft geen controle over de inhoud van websites van derden of de praktijken van dergelijke derden met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst Proludic alle verantwoordelijkheid af voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Het is uw verantwoordelijkheid om u te informeren over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derden.


Doel van de gegevensverzameling

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor de volgende doeleinden:

  • u in staat stellen onze websites en toepassingen te bekijken en onze inhoud aan te passen aan uw apparaat om uw surfervaring te verbeteren;
  • de informatie die u in de formulieren hebt ingevuld (bijvoorbeeld uw gebruikersaccount) onthouden;
  • u toelaten onze inhoud te delen op sociale media;
  • u toelaten om de websites en toepassingen op een interactieve en gepersonaliseerde manier te gebruiken;
  • uw behoeften en interesses in kaart brengen en u de meest geschikte producten en/of diensten aanbieden;
  • u in staat stellen een account aan te maken en te beheren om toegang te krijgen tot alle functies en opties die worden aangeboden door de websites en toepassingen;
  • informatie en/of externe communicatie versturen;
  • het publiek en het gebruik van de website analyseren.

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onze eigen beheersteams en technische dienstverleners.


Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

Naam

Voornaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrijf

Aantal werknemers

Adres

Wachtwoord

Portretfoto

IP-adres

En alle andere persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder beschreven doeleinden.


Cookies en andere tracers

Cookies, of soortgelijke tracers, zijn bestanden die door een server worden gebruikt om te communiceren met de browser. Cookies worden gebruikt om statusinformatie te versturen wanneer een gebruiker een website bezoekt. Statusinformatie is bijvoorbeeld een sessie-ID, een taal, een vervaldatum of een antwoorddomein. Cookies maken het mogelijk om statusinformatie op te slaan tijdens hun geldigheidsperiode wanneer een browser de verschillende pagina’s van een website opent of wanneer de browser vervolgens terugkeert naar de website. Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten cookies:

  • sessiecookies die verdwijnen zodra u de browser of de website verlaat;
  • permanente cookies die op uw apparaat blijven tot het einde van hun levensduur (maximaal 12 maanden) of tot u ze via uw browserfuncties verwijdert.

U hebt toegang tot uw cookie-informatiepaneel om het plaatsen en lezen van cookies in te stellen.


Hoe schakel ik de cookies uit?

Browserinstellingen

De installatie van bepaalde cookies is afhankelijk van uw toestemming. Tijdens uw eerste bezoek aan de website zal een informatiebanner worden weergegeven die aangeeft dat als u op de website blijft surfen, de bovengenoemde cookies op uw apparatuur zullen worden geïnstalleerd.

Dankzij cookies of tracers kunt u optimaal gebruikmaken van de functies van de website. Als uw browser is ingesteld om alle cookies of tracers te weigeren, kan dit het gebruik van sommige van onze diensten verhinderen, waarvoor Proludic niet verantwoordelijk kan worden gehouden.


Formulieren

Registratie voor een gebruikersaccount

U kunt een account aanmaken dat u toegang geeft tot Proludic. U kunt zich te allen tijde afmelden van uw persoonlijke ruimte. De maximale bewaartermijn voor uw gegevens is echter drie jaar.

Contactformulier

De gegevens worden verzonden door de gebruiker van de website die een opmerking wil sturen of iets wil melden. De informatie die via dit formulier wordt verzameld, wordt doorgegeven aan de afdeling die instaat voor het beheer van de commentaren op de website van Proludic. De maximale bewaartermijn voor uw gegevens is drie jaar.


Uw rechten

In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een gestructureerd elektronisch formaat (overdraagbaarheid).

U hebt ook het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor het werven van klanten, in het bijzonder voor commerciële doeleinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons uw verzoeken telefonisch te bezorgen op het volgende nummer: 04 77 02 11 11 of rechtstreeks via ons contactformulier.

Wij verbinden ons ertoe om binnen een maand na ontvangst van het verzoek te antwoorden. Deze periode kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken.

In geval van een geschil over de uitoefening van uw rechten hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Franse ‘Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés’.


Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende een periode die noodzakelijk is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, d.w.z. maximaal 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons hebt gehad en die op uw initiatief gebeurde (in het bijzonder inloggen op uw account).

Na afloop van de bovengenoemde periodes worden uw gegevens geanonimiseerd voor statistische doeleinden of gewoon gewist.


Update van dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast.

Gelieve het regelmatig te raadplegen.

Voor meer praktische informatie over de uitoefening van uw rechten raden wij u aan de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés te raadplegen, en in het bijzonder de pagina https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Google’s Privacy & Terms site