In de speeltuin – of dat nu het plein, de camping of de speelplaats van het kinderdagverblijf of de school is – speelt de gemeenschapszin een belangrijke rol. Door toestellen met andere kinderen te delen, komen kinderen in contact met nieuwe gezichten, nieuwe gedragingen en nieuwe persoonlijkheden.  

Dankzij dit wederzijdse contact kunnen ze hun sociale vaardigheden ontwikkelen: leren elkaar te respecteren, verschillen te assimileren en de regels te respecteren die inherent zijn aan groepssituaties (bv.: de ander laten passeren, zijn beurt afwachten, delen, luisteren).

Nieuwe ontmoetingen zetten kinderen aan om hun verbeelding de vrije loop te laten gaan. Op thematische speelstructuren – in een speelhuisje of op een platform – vertellen ze elkaar verhalen, nemen ze een nieuwe rol aan en verzinnen ze scenario’s. Deze uitwisselingen door middel van coöperatief spel dragen bij aan hun psychologische ontwikkeling.

In een kinderdagverblijf of een kleuterschool zijn speelhuisjes en thematische structuren zeer in trek bij kinderen om met elkaar kennis te maken en samen leuke momenten te beleven.

Ontdekken …