De keuze voor Proludic had in eerste instantie te maken met het ruime aanbod in speeltoestellen. Daarbij konden zij in samenwerking met eigen netwerkspecialisten, vlot en deskundig een gezamenlijk podium en speciale groenwerkzaamheden realiseren. Met kundigheid, flexibiliteit en snelheid wist Proludic het bestaande “krokodillenspeeltoestel op de Da Costaschool om te bouwen naar een vrolijk “giraftoestel”. Met deze uitvoering heeft zij zeer goede reclame voor zichzelf gemaakt. Ook voor de Ariënsschool is Proludic erin geslaagd een schoolplein te creëren dat veel uitdaging biedt en kinderen in beweging zet. Aan alle eisen en wensen van de scholen en kinderen is gehoor gegeven. Zelfs ons bronzen beeld met 3 dansende meisjes heeft een mooie plek gekregen.

Guus de Bie, leerkracht aan de Da Costaschool Hoograven