Onze missie

De missie van Proludic sluit volledig aan op onze waarden: de bouw van speeltuinen en sportterreinen die bijdragen tot de ontwikkeling en het welzijn van de gebruikers.

 • Wij ontwerpen, maken en installeren unieke, kwaliteitsvolle en veilige producten en ruimtes. Ze zijn universeel, vernieuwend en inclusief en beantwoorden aan de uiteenlopende behoeften van kinderen, adolescenten en volwassenen.
 • Wij vormen vrijetijds- en leefruimtes om tot plaatsen waar het fijn samenleven is.
 • Wij volgen de markt en sectoren nauwgezet op om te kunnen blijven vernieuwen en ecologisch te werk te gaan.
 • Om onze klanten tijdens de hele levenscyclus van onze producten een hoogwaardige service te kunnen blijven bieden, heeft ons internationale bedrijf ook lokale vestigingen.

Onze waarden

1 – Ervaring

 • Ontwerpen van duurzame speel- en sporttoestellen die klimaat bestendig zijn
 • Een ontwerpvoorstel voor universeel gebruik
 • Alle specialisaties integreren, van ontwerp tot fabricage, van inrichting tot onderhoud en service.
 • Controle houden over alle productiestadia
 • Het terrein integreren in een globaal inrichtingsproces

2 – Innovatie

 • Trends volgen, en rekening houden met de behoeften van klanten en gebruikers om de creatie te verrijken.
 • Ernaar streven de producten te innoveren en verbeteren
 • De platgetreden paden durven verlaten
 • Symbolische speeltuinen bouwen, op maat

3 – Verbintenissen

Ten aanzien van kinderen

 • De veiligheid van kinderen verzekeren
 • Alle kinderen samen laten spelen, inclusie
 • Humanitaire programma’s voor kinderen steunen

Ten aanzien van het milieu

Ten aanzien van onze klanten

 • Een sterke handelsethiek waarborgen
 • Handelen met het oog op de tevredenheid van klanten en gebruikers

Ten aanzien van onze werknemers

 • Het menselijk kapitaal centraal plaatsen in de organisatie

4 – Nabijheid

 • Het educatief amusement van kinderen delen, inzicht verwerven in de noden en wensen van gebruikers
 • Klanten begeleiden van a tot z
 • Deel uitmaken van duurzame relaties: met klanten, dienstverleners, het distributienetwerk, leveranciers, werknemers enz.
 • Actief luisteren naar klanten om beter aan hun verwachtingen te voldoen
 • Klanten ondersteunen bij het onderhoud van hun speeltuinen, door een reactieve dienst na verkoop aan te bieden