Ruimtelijke ordening

Design heeft altijd al de basis gevormd van onze innovatiestrategie.

Vormgeving, functie en omgeving… deze allesomvattende aanpak staat niet alleen centraal in ons bedrijfsbeleid, maar speelt ook een cruciale rol in onze visie voor elk project.

Onze creativiteit komt niet alleen tot uiting in de speelelementen, maar ook in de technische aspecten en de naleving van alle regelgeving.
Onze teams zijn uitermate bekwaam in hun specifieke vakgebied en zetten hun ervaring en onderlinge samenwerking in om relevante, verstandige en persoonlijke antwoorden te bedenken.

Wij laten ons in onze creativiteit ook inspireren door onze gesprekken met klanten: van begin tot einde zijn luisteren, adviseren en delen onmisbaar voor het creatieve proces.

6 ontwerpers
10 technisch ingenieurs
22 designconsultants

Besprekingen

echange

Een project draait boven alles om overleg.

Door te overleggen met onze klanten krijgen we inzicht in de doelstellingen van het project en kunnen we deze zo goed mogelijk interpreteren. Zo hebben we altijd het juiste antwoord klaar: we passen onze kennis en ervaring toe op de ideeën van onze klanten.


Creativiteit en technische expertise

creativite

De voortreffelijke interne afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van Proludic is zowel fantasierijk als innovatief.

Onze ontwerpers beschikken over allerlei interdisciplinaire vaardigheden waardoor ze in staat zijn een antwoord te bedenken dat zowel creatief als technisch is.
Zij steken veel werk in de vormgeving, maar ook in de ruimtelijke, functionele en ergonomische aspecten van speelterreinen. Tegelijkertijd zorgen zij dat ze binnen een vastgesteld industrieel en budgettair kader blijven.
De technische haalbaarheid van projecten wordt afgezet tegen de beperkingen in het productieproces; dit gebeurt in nauw overleg met het ontwerpbureau.


Aanpassing

sur-mesure

Voldoen aan specifieke vereisten, een exclusief product bedenken, een uniek ontwerp voorstellen: allemaal zaken waarin Proludic uitblinkt. Wij bieden onze klanten relevantie en originaliteit.

Onze ontwerpers durven buiten de gebaande paden te gaan en slagen er zodoende in unieke projecten te realiseren.


Grafisch maatwerk

personnalisation

Proludic geeft speelterreinen meerwaarde door ze te voorzien van een unieke grafische signatuur.

De Grafic Games-aanpassingstechniek is een innovatieve, originele en vakkundige aanpak die we gebruiken om al onze speeltoestellen een fraaie decoratieve afwerking te geven.
Deze techniek is geschikt voor alle vereisten; de enige beperking is de fantasie van de klant.


Kennis van regelgeving

expertise-normative

Onze ontwerpers zijn zeer goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving voor speeltoestellen en de indeling van speelterreinen; deze vormt immers het referentiekader voor al onze activiteiten.
Dankzij onze vakkennis kunnen we klanten betrouwbare adviezen geven over de haalbaarheid van hun projecten, en waarborgen we uiteindelijk de veiligheid van de gebruikers van het speelterrein.


Ontwerp

amenagement

Een goed speelterrein moet consistent zijn wat betreft de gebruikte producten, de indeling, het ontwerp en de omgeving.
Al meer dan 30 jaar optimaliseert Proludic de indeling van elk speelterrein waaraan het bedrijf werkt. In al die jaren hebben we 80.000 speelterreinen ingericht onder sterk uiteenlopende geografische, klimatologische en culturele omstandigheden.
Er moet rekening worden gehouden met ontzettend veel aspecten (het bestaande landschap, de bebouwing in de buurt, toegankelijkheid, grafische behandeling van de oppervlakken, rustgebieden, aangrenzende wegen, enz.); dat alles met het gemeenschappelijke doel om tot een harmonieuze, passende en aantrekkelijke creatie te komen.