Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van de groep Proludic

1 Inleiding
Proludic verbindt zich tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het is uw informatie. Die is persoonlijk, en we respecteren dat.

We willen ook het vertrouwen van de klanten met wie we in contact komen en van elke bezoeker die gebruikmaakt van onze website niet schaden.

Ons privacybeleid geeft gedetailleerde informatie over wanneer en waarom we uw gegevens verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoe we ze veilig bewaren.

1.1 Meer hierover
Proludic SAS, een bedrijf geregistreerd in Frankrijk onder het SIRET-nummer 347 839 193 000 21, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet nr. 2004-801.

Contactgegevens van Proludic SAS:

• Telefonisch op 02 47 40 44 44

• Per e-mail via onze website of op proludic@proludic.fr

• Hebt u vragen over uw gegevens of het gebruik ervan? Neem dan contact op met onze contactpersoon voor gegevensbescherming via e-mail op protectiondesdonnees@proludic.fr, of schrijf ons op: Protection des données, Proludic SAS, 181 rue des Entrepreneurs, 37210 Vouvray.

Proludic SAS respecteert de privacy van zijn klanten en de bezoekers van zijn website. Wij zetten ons in voor de bescherming van hun persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Wij houden ons aan de principes van dit beleid en willen best practices implementeren in de verwerking van uw informatie.

2 Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken
De gegevens die we over u hebben zullen vooral worden gebruikt om:

• u de gevraagde dienst te leveren;

• u een gepersonaliseerde ervaring te bieden;

• meer inzicht te verwerven in de noden van ons publiek;

• u te informeren over ons nieuwtjes en speciale aanbiedingen;

• contact met u op te nemen indien wij bijkomende informatie nodig hebben.

2.1 Meer hierover
• Concreet gebruiken we uw gegevens op een van de volgende manieren:

2.1.1 Om onze activiteiten uit te voeren, een dienst aan u te verlenen of een contract met u uit te voeren:
• Om te reageren op uw verzoek om informatie over een product of dienst en om hierover contact met u op te nemen

• Om de betaling te regelen. We slaan geen creditcardgegevens of andere betalingsinformatie op zodra de transactie is voltooid.

• Om onze klanten te helpen en onze interne administratieve processen uit te voeren.

2.1.2 Wanneer we uw toestemming hebben:
• Om u e-mails te sturen over specifieke producten of onderwerpen.

2.1.3 Wanneer we een geldige reden hebben (inclusief wettelijke verplichting en legitiem belang):
• Als onderdeel van ons werk als inrichter moeten we informatie over onderaannemers verzamelen om te voldoen aan de regelgeving. Deze informatie wordt alleen bewaard voor de periode die nodig is om aan deze eisen te voldoen, en voor bedrijven waarmee we op terugkerende basis werken, voor de duur van de geldigheid van het document.

• Om een beeld te krijgen van uw interesses en voorkeuren, zodat we u informatie kunnen sturen die relevant is voor u.

• Om ons te helpen onze marketingcommunicatie beter op u af te stemmen. We willen alleen contact met u opnemen als u geïnteresseerd bent in onze diensten en informatie met betrekking tot spelen en sporten.

2.1.4 Wanneer wij informatie inwinnen bij andere organisaties, zoals territoriale overheden, gemeentehuizen, groepen van gemeenten of derden.

2.2 Gegevens over kinderen
Als bedrijf in de speeltuinsector zijn al onze communicatie en diensten gericht op volwassenen. We ontmoedigen kinderen actief om contact met ons op te nemen.

o Bijvoorbeeld: wanneer gebruikers zich registreren op de applicatie van Proludic Sport controleren wij hun leeftijd.

o Bent u 16 jaar of jonger? Vraag dan uw ouder/voogd om namens u contact met ons op te nemen.

o Als u persoonsgegevens met Proludic deelt, zullen wij deze verwijderen als wij denken dat het om een kind gaat.

3 Hoe wij omgaan met uw informatie en andere organisaties
Proludic SAS verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens nooit te delen, te verkopen, te verhuren of uit te wisselen met derden voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande toestemming.

Wij sluiten een contract af met iedere dienstverlener die ons een dienst verleent, en zij voldoen aan onze normen voor gegevensbeveiliging. Zij zullen uw gegevens niet gebruiken voor iets anders dan het duidelijk omschreven doel van de diensten die zij aan ons leveren.

3.1 Meer hierover
Wij delen uw informatie met:

• Dienstverleners die in opdracht van Proludic SAS werken voor de uitvoering van een contract dat ons of u aan hen bindt, bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen, databasebeheer, websitehosting en mailings.

SalesForce

Wij gebruiken SalesForce, een toonaangevende, cloud-gebaseerde applicatie voor klantrelatiebeheer, voor het beheer van de verkoop, marketing, gegevens en activiteiten met betrekking tot klanten en prospects.

https://www.salesforce.com/fr/company/privacy/full_privacy/

Pardot

We gebruiken Pardot, een cloud-gebaseerde applicatie, voor het beheer van campagnes en de automatisering van marketingactiviteiten.

https://www.salesforce.com/gdpr/pardot/

4 Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen
In het algemeen verzamelen wij uw gegevens wanneer u met ons communiceert:

• Bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt of zich inschrijft om e-mails van ons te ontvangen.

• We analyseren hoe u onze website gebruikt, zodat we u de best mogelijke surfervaring kunnen bieden.

4.1 Cookies
• Wij maken gebruik van cookies (of soortgelijke technologieën) op onze website, wat een standaardtechnologie voor websites is.

• We stellen domeincookies en cookies van derden in die door technologische partners worden aangeboden.

• We werken rechtstreeks samen met een aantal technologische partners om onze websites te onderhouden en te verbeteren. We zullen de volgende lijst bijwerken wanneer er cookies worden toegevoegd of verwijderd.

• Domeincookies stellen ons in staat uw taalvoorkeur te onthouden om uw surfervaring te optimaliseren

• Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers onze website vinden en gebruiken voor analyse- en ontwikkelingsdoeleinden.

4.2 Gegevens van derden
We verkrijgen gegevens van andere organisaties, zoals contactlijsten van territoriale overheden of andere soorten prospects.

In dit geval zullen wij u binnen 30 dagen na ontvangst van deze contactgegevens op de hoogte brengen van de details van de verwerking en uw rechten.

Wanneer uw gegevens aan ons worden verstrekt door een andere persoon (bijv. een doorverwijzing) of een publiek beschikbare bron, zullen wij u binnen een maand na ontvangst ervan op de hoogte stellen.

5 Hoe we uw gegevens beschermen
Proludic SAS verbindt zich tot de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

We passen degelijke en geschikte technologieën en beleidslijnen toe om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u hebben, wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang en misbruik.

5.1 Meer hierover
Om de dienst die wij u op onze website aanbieden te kunnen uitvoeren, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie (EU). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een van de servers waarmee de website wordt gehost zich in een land buiten de EU bevindt. In dergelijke gevallen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten worden beschermd in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij bewaren uw informatie zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn vastgelegd om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We bewaren niet meer informatie dan we nodig hebben.

De bewaartermijn varieert naargelang het doel. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bepaalde gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder van persoonsgegevens. (#contact)

6 Uw keuzes
De persoonsgegevens die we over u hebben kunt u gemakkelijk raadplegen en wijzigen. Ook kunt u verzoeken dat we geen contact meer met u opnemen. U kunt uw persoonsgegevens en contactvoorkeuren te allen tijde wijzigen door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail of post (zie onze contactgegevens). (#contact)

Contact opnemen

6.1 Meer hierover
In alle marketingcommunicatie die we sturen, vermelden we details over hoe u uw communicatievoorkeuren kunt wijzigen of hoe u zich kunt afmelden voor toekomstige communicatie.

U kunt contact met ons opnemen om:

• Ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben.

• De manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken te wijzigen of stop te zetten, ook voor reclamedoeleinden.

• Onjuiste informatie te verbeteren.

• Ons te vragen de persoonlijke gegevens die we over u hebben verwijderen,

Als u denkt dat we niet adequaat hebben gereageerd:

• U kunt een klacht indienen bij de toezichthouder: www.cnil.fr

7 Updates van het beleid voor het beheer van persoonsgegevens en andere informatie
Dit beleid werd bijgewerkt op 25 mei 2018. Het kan worden bijgewerkt om veranderingen bij Proludic of veranderingen in de regelgeving te integreren.

7.1 Meer hierover
Updates van dit beleid zullen op deze pagina worden geplaatst. Raadpleeg ze regelmatig. Het kan ook zijn dat we u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen als we uw e-mailadres hebben.

Meer informatie over wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming vindt u hier:

• Bij het bureau voor gegevensbescherming: https: //www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits