Proludic producten staan al ruim 30 jaar bekend om hun kwaliteit.

Design staat centraal in onze innovatiestrategie. We blijven putten uit onze grenzeloze creativiteit om u, met naleving van de technische normen, nieuwe, innovatieve en leuke producten aan te bieden!

Net als dat gebeurt met andere bedrijven die bekendstaan om hun vakkennis en creativiteit worden er ook regelmatig imitaties van producten van Proludic verkocht. Deze vervalsingen en kopieën bieden niet de kwaliteitsgaranties die Proludic biedt. 

Alle elementen waaruit onze website bestaat (merken, logo’s, ontwerpen, teksten, foto’s enz.) zijn de exclusieve eigendom van Proludic. Onze merken en creaties zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder het auteurs-, merk-, ontwerp-, en het modelrecht.

Bijgevolg is elke reproductie, representatie, wijziging, aanpassing, aanbod tot verkoop, aankoop, verkoop, distributie en in het algemeen elke vorm van exploitatie van de creaties en handelsmerken van Proludic ten strengste verboden, tenzij Proludic hiertoe vooraf schriftelijke toestemming geeft.

Elke inbreuk op de rechten van Proludic kan een daad van namaak en/of oneerlijke concurrentie en/of virus zijn die de auteur blootstelt aan burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties.

Bekijk hier de catalogus inclusief de prijslijst