In een buitenspeeltuin zijn er heel wat speeltuigen waarop kinderen kunnen klauteren: klimmuren, piramides, ladders, hellende vlakken, netten, …

Klim- en klauterstructuren stimuleren de kleintjes om hoger te gaan en hun hoogtevrees te bedwingen.

Grotere kinderen wagen zich aan het moeilijkere klimwerk, op onstabiele steunen, hogere structuren, parcours met hoogteverschillen …

Klauteren ontwikkelt de motorische vaardigheden van kinderen en leert hen hun evenwicht en de coördinatie van handen en voeten te beheersen.

Klimmen wordt soms ook een uitdaging die moet worden volbracht, waardoor elk kind na verloop van tijd meer vertrouwen krijgt.

Ontdekken …