Hanteren is een zeer goede oefening om al spelend de motoriek en de handvaardigheid van jonge kinderen te ontwikkelen. Bij het hanteren leren ze om te experimenteren en hun gebaren te herhalen, terwijl hun nieuwsgierigheid ook wordt gewekt.

Ze worden zich bewust van begrippen zoals vorm, staat, gewicht, volume en leren oorzaak-gevolgrelaties vast te stellen. Ze leren bijvoorbeeld om voorwerpen aan te raken en het materiaal en het nut ervan te begrijpen. Dit stimuleert hun verbeeldingskracht en hun creativiteit. Bij het hanteren van voorwerpen leren ze de omgeving om hen heen kennen en ontwikkelen ze hun perceptie van dingen.

Toestellen waarbij kinderen voorwerpen moeten hanteren, ontwikkelen ook hun concentratievermogen. In een buitenspeeltuin zijn ze er dus wel een tijdje zoet mee.

Ontdekken …