Schommelen is een leuke activiteit die een belangrijke rol speelt in de motorische ontwikkeling en het lichamelijk ontwaken van het kind.

In een buitenspeeltuin zijn er verschillende structuren waarop kinderen kunnen schommelen: schommels, slinger- of veertoestellen.

Bij het schommelen wordt de motorische coördinatie van het hele lichaam geoefend. Om de beweging te starten moet het kind erin slagen zijn armen, benen en ogen op een gecoördineerde manier te laten samenwerken.

Zodra het kind continu en stabiel kan schommelen, gaat hij proberen om steeds hoger te geraken. Op veertoestellen moet het kind leren om zijn bewegingen goed onder controle te houden en erop te anticiperen om zo goed mogelijk heen en weer te kunnen wippen.

Het wippen verstrekt het kind plezier en genot. Zacht wiegen kan autistische kinderen ook tot rust brengen.

Ontdekken …