Een plaats om zich te verschuilen in een speeltuin is voor kinderen een plek waar ze even alleen kunnen zijn. Zo kunnen ze zich verbergen of apart gaan zitten met hun speelkameraadjes om nieuwe verhalen uit te wisselen of te verzinnen.

Hier kan even op adem worden gekomen of een korte rustperiode worden ingelast alvorens terug te keren naar meer levendige activiteiten.

De speelhuisjes zijn buitenspeelstructuren die ideaal zijn om zich te verschuilen en rustig te spelen.

Ze hebben vanzelfsprekend hun plaats in de speeltuin van uw camping of school!

Ontdekken …