Tactiele stimulatie draagt bij aan de sensorimotorische ontwikkeling van kinderen.

In een speeltuin kunnen kinderen verschillende materialen ontdekken die zeer uiteenlopende vormen kunnen aannemen: op speelpanelen hanteren ze holle, hobbelige, zachte, harde, gladde en doorboorde speelelementen …

Bij speeltuigen met zand en water ontdekken ze texturen die hen vaak ontglippen, tussen de vingers glijden, omkantelen, kunnen worden overgeheveld, …

Elke aanrakingstimulerende activiteit stelt kinderen in staat om hun handvaardigheid en de coördinatie van hun gebaren te verfijnen. Ook hun nieuwsgierigheid, hun concentratie en hun gevoel voor observatie worden erdoor ontwikkeld.

De speelpanelen en interactieve speeltoestellen zullen ongetwijfeld de aandacht trekken in de speeltuin van uw gemeente of uw camping!

Ontdekken …