Speeltuin of sportterrein: een antwoord op stedenbouwkundige uitdagingen

De stedelijke ontwikkeling van de voorbije decennia heeft grote veranderingen teweeggebracht. Hoewel de steden er nu heel anders uitzien, blijft levenskwaliteit erg belangrijk voor burgers en stadsbesturen.
Een stedelijke of landelijke gemeenschap zonder ruimtes voor ontspanning, gezellig samenzijn, contact tussen generaties en activiteiten in de open lucht is tegenwoordig compleet ondenkbaar. Een recreatiegebied in de buurt van woonwijken is een essentieel element van elk stedenbouwkundig beleid, dat een leefomgeving wil scheppen die het algemeen belang dient.

Proludic ontwerpt al meer dan 30 jaar speeltuinen en sportterreinen en helpt overheidsbesturen (of private actoren in het kader van overheidsopdrachten die hen zijn toevertrouwd) bij de algemene ontwikkeling van hun terrein. Proludic biedt oplossingen op maat om tegemoet te komen aan de sociale, economische en ecologische uitdagingen van het project.

1

Uitdaging 1

Fijn leven in de gemeente

 • Voor zoveel mogelijk mensen een vrij toegankelijk trefpunt voor ontspanning, welzijn en activiteiten creëren;
 • Beseffen hoe belangrijk een recreatiezone is en hoezeer ze bijdraagt tot de levenskwaliteit van de inwoners;
 • De natuurlijke ruimte optimaliseren en vormgeven aan een ‘groene long’ in de stad;
 • Vlot toegankelijke ruimtes inrichten;
 • Een plaats creëren waar mensen aan verknocht geraken.
2

Uitdaging 2

Fijn samenleven

 • Het terrein een sociale dimensie geven, zodat het een gemeenschappelijke ruimte wordt die uitwisselingen tussen generaties bevordert, waar mensen in al hun verscheidenheid samenkomen en inclusie vooropstaat;
 • Een gezellige plek creëren die de relatie tussen de inwoners versterkt;
 • De burgers een gratis ruimte bieden waar ze naar wens activiteiten kunnen organiseren of kunnen samenzijn met familie of vrienden.
3

Uitdaging 3

Stadsleven, gezondheid en welzijn verenigen

 • Een plek creëren die aanzet tot lichaamsbeweging om zwaarlijvigheid bij kinderen en hart- en vaatziekten bij volwassenen te bestrijden en zo het gezondheidsbeleid te ondersteunen;
 • Een plaats creëren die bijdraagt tot de evenwichtige ontwikkeling van het kind, zowel op motorisch als op psychomotorisch, cognitief, zintuiglijk en sociaal vlak;
 • Ruimtes voor teamsport aanbieden, zodat tieners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen zijn.
4

Uitdaging 4

De stad aantrekkelijker maken

 • Een zinvolle plek creëren die de stad een beter imago geeft;
 • Een plaats met uitstraling creëren voor de stad en haar voorsteden;
 • Deze ruimte beschouwen als een schepper van toegevoegde waarde voor de nabije omgeving (vastgoed, buurtwinkels enz.).

Proludic: multidisciplinaire vaardigheden voor uw territoriale projecten

Van de studie tot de oplevering en het onderhoud van uw speeltuinen of sportterrein … Proludic zet de expertise van zijn projectteams volop in! Deze gebundelde vaardigheden dragen bij tot het succes van elk project.

Eerst zult u uw budget en uw doelen moeten bepalen, zult u moeten inschatten hoeveel gebruikers u kan verwachten en zult u de eigenschappen van het terrein en zijn omgeving in kaart moeten brengen. Onze lokale technische verkopers staan voor u klaar om de basis van uw project te helpen bepalen. Ze bestuderen ook de locatie en betrekken er in bepaalde gevallen zelfs de omwonenden of potentiële gebruikers bij.
Dankzij die aanpak kunnen onze teams vervolgens de beste oplossingen voor speelplezier, technieken, architectuur, regelgeving en integratie in het landschap vinden. In de volgende stap wordt de haalbaarheidsstudie uitgevoerd. U krijgt dan ook relevante oplossingen voor de keuze van de producten, de inrichting en de thematisering of sfeer van het terrein aangereikt.

 • Speeltuigen: aangepast aan de leeftijdsgroepen, hun behoeften en verwachtingen;
 • Technische oplossingen: afmetingen van de tuigen, keuze van de materialen, behandeling van de ondergrond;
 • Architecturale oplossingen: omgeving, lokaal erfgoed;
 • Reglementaire oplossingen: normen voor de speel- en sporttuigen en de inrichting;
 • Landschappelijke integratie: nabijgelegen woningen, wegen, begroeiing, meubilair.