Johannes Calvijnschool, Gouda

Proludic richt geheel nieuw schoolplein in!

In 2010 is gestart met de nieuwbouw van de Johannes Calvijnschool in Gouda. Januari 2012 is de nieuwe school opgeleverd. Het resultaat is een mooi schoolgebouw en een fraai ingericht schoolplein. De schoolplein inrichting is tot stand gebracht door Proludic Speel- en Sporttoestellen en MOZAIEK Tuin- en Landschapsontwerpers uit Gouda. Tijdens het ontwerpproces hebben leerlingen, leerkrachten en ouders mee kunnen denken over de inrichting van het schoolplein en met name ook over de keuze van de speeltoestellen. Daarbij viel de keuze al snel op Proludic!

Bij het maken van het pleinontwerp is allereerst een inventarisering gemaakt. Welke wensen waren er ten aanzien van de spelen en speeltoestellen, zowel bij leerlingen als leerkrachten.

Nadat de wensen en eisen ten aanzien van de toestellen geïnventariseerd waren, heeft MOZAIEK een voorselectie gemaakt. Zij heeft een lijst gemaakt van toestellen van diverse leveranciers die voldeden aan de gestelde randvoorwaarden. Deze voorselectie is vervolgens voorgelegd aan een commissie van leerkrachten en ouders. Men koos unaniem voor de toestellen van Proludic. Dit vanwege het frisse design en vooral vanwege het brede aanbod van speelfuncties op en aan één toestel.

J3340 J.Calvijnschool 004    J33118 J.Calvijnschool 005

 

Voor de kleuters werd gekozen voor de Vivarea J3340. Dit toestel is compact qua ‘footprint’ omdat het bijna U-vormig is. Er kunnen veel kinderen tegelijk op spelen en het speelfunctie aanbod is divers. Voor de middenbouw werd gekozen voor de Vivacity J33118. Ook dit toestel is compact, efficiënt vormgegeven en bevat veel speelfuncties. Bovendien sluiten de Vivarea en de Vivacity qua vormgeving en kleurstelling perfect op elkaar aan. Dit komt de uniformiteit van het schoolplein als geheel ten goede. Om deze reden is vervolgens ook gekozen voor duikelrekken van Proludic waarvan de staanders identiek zijn aan die van de multifunctionele toestellen. Tot slot leverde Proludic ook de tafeltennistafels.

Als valondergrond onder alle toestellen is gekozen voor kunstgras. Dit geeft een mooi ‘strak’ beeld en levert bovendien een ‘groen’ element op op het schoolplein. Al is het geen echt gras, het breekt toch het grote verhardingsvlak van het plein. Het kunstgras is eveneens geleverd en aangebracht door Proludic.

J33118 J.Calvijnschool 005    J3340 J.Calvijnschool 002

Het nieuwe schoolplein is inmiddels intensief en naar volle tevredenheid in gebruik genomen. De ontwerpers van MOZAIEK en de directie van de Johannes Calvijnschool zijn tevreden met het resultaat. Zij kijken met genoegen terug op de algehele samenwerking en service verlening van Proludic tijdens de uitvoering van het project. Proludic heeft een pro-actieve houding en denkt mee. Niet alleen tijdens de aanleg van de toestellen, maar men denkt ook aan de toekomst; gebruik, onderhoud etc. Dit alles hebben zij zeer gewaardeerd.

Terug naar lijst