Noraschauw, Zoetermeer

J5508 Kidzy - Noraschouw Zoetermeer (1) (Large)

J487 Vogelnestschommel - Noraschouw Zoetermeer (4) (Large)

In 2016 is in de gemeente Zoetermeer de Speelruimtenota 2015-2020 ‘Ruimte geven!’ van kracht geworden. Het speelbeleid van de gemeente Zoetermeer is erop gericht om alle kinderen van 0 tot 17 jaar in de openbare ruimte te laten spelen. De bewoners worden bij herinrichtingsplannen in nauw overleg bij het ontwerptraject betrokken. De zogenaamde ‘postzegel speelplekjes’ hebben hun langste tijd gehad, de focus ligt op de inrichting van grote, mooie plekken. Daarmee is de gemeente Zoetermeer de weg ingeslagen van de realisatie van centrale speelplekken door heel de stad. Jonge kinderen leren zo, onder begeleiding van hun ouders, om op pad te gaan en de wijk te leren kennen. Als het kind iets ouder wordt, kan het er ook zelfstandig naar toe. Zo worden er sociale ontmoetingsplaatsen gecreëerd voor iedereen!

Eind vorig jaar heeft Proludic een dergelijke speelterrein mogen realiseren aan de Noraschouw. Een plek waar de bewoners aangenaam werden verrast toen zij werden gevraagd om te participeren. Achter de huizen ligt een grote, groene speeloase doorsneden met verharde wandelpaadjes. Belangrijk uitgangspunt is de openheid van de speelplek, toestellen zijn er om te starten en bij af te spreken. Het spelen kan hier ook op een groot grasveld en in de plantsoenen. Het is een buitengewoon speelterrein waar veilig de gehele buitenruimte benut kan worden.

De bewoners hebben uiteindelijk kunnen kiezen uit twee ontwerpen. Gekozen is voor het ontwerp waarin een brede leeftijdsdimensionering is te vinden. De nieuwe J5508 Kidzy speelcombinatie is voor kinderen van 3 jaar en ouder en biedt met een grote capaciteit voor wel 18 spelende kinderen. Op elk punt zijn speelfuncties te vinden en de toegang is mogelijk via diverse klim- klauteronderdelen in verschillende moeilijkheidsgraden. De kinderen kunnen met z’n vijven tegelijk samen schommelen in de J487 Vogelnestschommel. Voor de heel jonge kindjes van 0 tot 3 jaar is er de J3850-C Diabolo in onze nieuwe kleurstelling. Toegang tot deze speelcombinatie wordt geboden via een schuine klimhelling of veilig via het trapje met handvaten. Via de kleine glijbaan kunnen de kleintjes over het roodbruine kunstgras aan hun nieuwe rondje beginnen. Ouders én kinderen reageren zeer enthousiast en zijn blij met dit nieuwe speelaanbod.

Meer te weten komen over onze Kidzy toestellen? Bekijk dan hier onze Kidzy reeks.