Olijfboom, Woudenberg

De Olijfboom is een school die samengevoegd is vanuit twee basisscholen in Woudenberg. Een aantal jaren hebben ze een onderbouwlocatie en bovenbouwlocatie gehad tot er duidelijkheid kwam over de locatie voor een nieuwe school. Na veelvuldig overleg met de gemeente Woudenberg is er uiteindelijk gekozen voor een verbouwing van de toenmalige Rehobothschool.
In 2015 is deze verbouwing afgerond en zijn ze verder gegaan onder de nieuwe naam Olijfboom. Aangezien het om een verbouwing ging en niet om nieuwbouw, bleef het schoolplein gewoon in de oude staat.

We zijn gestart met een tekening die al eerder gemaakt was. Het uitgangspunt was een plein creëren waarbij leerlingen uitgedaagd worden tot creatief spelen. Er is geïnventariseerd bij de leerlingen waar behoefte aan was. Hier kwam vooral het klimmen, klauteren, verstoppen en een vogelnestschommel naar voren. Daarnaast wilden ze heel graag een overzichtelijk plein met een duidelijke opbouw vanuit onderbouw naar bovenbouw. Aangezien het ging om een bestaand plein, moest er gebruik gemaakt worden maken van de ligging zoals die was.

Deze uitgangspunten werden verwerkt in een eerste tekening. Hierin werd al gelijk een duidelijke opbouw van onderbouw naar middenbouw gecreerd, met een klimtoestel en vogelnestschommel.
Het plan is vervolgens meegenomen in het school team en de reactie was grotendeels positief. Er kwam echter wel naar voren dat er meer voorkeur uitging naar een natuurlijkere look door houten toestellen. Voorwaarde was wel dat het onderhoudsvriendelijk moest zijn. Dit was voor de Olijfboom het punt wat het af maakte. Dit omdat het er uitnodigend uitziet, de leerlingen hun creatieve spel kunnen verwerken zonder dat alles voorgekauwd is en het schoolplein onderscheidend maakt.

“Er werd goed geluisterd en meegedacht. Daarnaast is het resultaat ons inziens super geworden. We zien dat leerlingen heel graag op de heuvel spelen en van alles bedenken. Het fort wat bij de heuvel is verwerkt is hierbij ook echt een leuk speelelement geworden waar leerlingen hun fantasie in uit kunnen leven. De twee spellen door middel van pleinplakkers aangebracht, worden ook veelvuldig gebruikt. Hierbij worden ook allerlei spelelementen toegevoegd wat het creatieve spel weer bevordert.

Kortom; een proces van ruim een jaar waarin het idee tot dit plein echt gegroeid is en we heel blij zijn met het eindresultaat!”

Vergeet ook niet dit nieuwsartikel te bekijken: http://dewoudenberger.nl/lokaal/%C2%B4natuurlijk-onderhoudsvriendelijk-schoolplein%C2%B4-bij-de-olijfboom-281316